Page 141 - 40_LiryDram_2023
P. 141

    lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 139
Agata Duda- -Gracz, córka malarza, dokonała wyboru blisko sześćdziesięciu prac, które przybliżają twórczość artysty od końca lat
60. XX wieku do początku XXI wieku.
 v


   139   140   141   142   143