Page 140 - 40_LiryDram_2023
P. 140

     „Remanenty” Jerzy-Duda Gracz
w Muzeum Sztuki Fantastycznej
 „Jerzy-Duda Gracz. Remanenty” w Mu- zeum Sztuki Fantastycznej to przekrojowa wystawa, dająca możliwość obcowania
z wyjątkowymi i ciągle aktualnymi dziełami tego artysty, tworzącymi opowieść o Polsce i o nas samych. Wyboru blisko sześćdziesięciu prac, które przybliżają jego twórczość, od końca lat 60. XX wieku do początku XXI wieku, dokonała córka malarza Agata Duda-Gracz.
Jerzy Duda-Gracz był twórcą o wyjątkowej wraż- liwości, którego sztuka niemal dwadzieścia lat po śmierci wciąż wzbudza zainteresowanie widzów, jest przedmiotem dyskusji krytycznych i nie pozosta- wia widza obojętnym. Prace artysty zdecydowanie wyróżnia warstwa formalna i doskonały warsztat. Imponująca jest również techniczna sprawność, precyzja kompozycji, delikatność laserunków oraz subtelna paleta barwna.
138 LiryDram lipiec–wrzesień 2023

   138   139   140   141   142