Page 177 - 40_LiryDram_2023
P. 177

Anna Czcchorowska – Warszawski Pośpiech; Leszek Dembek
– niepewność; Andrzej Dębkowski – Warszawski Apel 1944;
Harry Alfred Piotr Duda – niedoszła wizyta; Piotr Dumin – Przed Pomarańczarnią w Łazienkach; Krzysztof Galas – ubywa nas; Andrzej Gnarowski – * * *; Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz – to nowa aranżacja; Małgorzata Hrycaj – po wstanie; Jerzy Jankowski –
Wiersz pisany na peronie po południu; Adriana Jarosz – Łyżeczka
z Pociejowa; Bożena Kaczorowska – Całkiem Nowy Świat; Kazimierz Kochański – Warszawska Jesień Poezji – 2023; Krystyna Konecka – WARSZAWSKIE OKNA; Andrzej Kosmowski – ***; Artur Krajewski – I; Paweł Kuszczyński – Róże dla Warszawy; Irena Łukszo – Koncertowy nastrój; Rena Marciniak-Kosmowska – Kolejna rocznica; Zbigniew Milewski – cykanie w pałacu kultury; Małgorzata T. Skwarek-Gałęska – śledzę noc; Janusz Szot – Wierniejsza żona; Irena Tetlak – ***; Grzegorz Trochimczuk – Warszawa – godzina „M”; Andrzej Walter
– Krucha; Marek Wawrzkiewicz – Topiel; Andrzej Zaniewski – ***; Anna Zielińska-Brudek – Idę do Ciebie; Marlena Zynger – ***
86 Kazimierz Kochański
Wystawa TWARZE WSPÓŁCZESNYCH POETÓW POLSKICH
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, 17 lipca – 10 września 2023
93 Michał Rusinow-Czech - Genealogia poznawcza,
94 Norbert Sierpień – Wiesz
95 Elżbieta Musiał - Hierarchia stołu
95 Bogusław Wiłkomirski – Górskie świerki
96 Anna Zielińska-Brudek – Dwie łzy w podróży
97 Irena J. Paździerz – Ktoś tu jest (Fragment książki)
98 Ewa Orska
Góry Literatury w subiektywie
122 Najnowsze trendy w poezji Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
Przenikanie światów w poezji Marzeny Dąbrowy Szatko
130 Magdalena Cybulska
Irena Tetlak i jej „Czarne łabędzie”


   175   176   177   178   179