Page 176 - 40_LiryDram_2023
P. 176

  2 Od redakcji
4 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej – 2023
5 Fotoreportaż ze spotkania z nominowanymi do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej
9 Poeci Ukrainy
Pawło Tyczyna – * * *, Ukrainie, * * *, Wojna, Boleściwa Matka, * * *, * * *, * * *
16 Sankcje UE wobec Rosji w sprawie Ukrainy
29 czerwca – 28 września 2023 roku
18 Z Jerzym Jankowskim rozmawia Zbigniew Milewski
Dobry wiersz nie ma płci
29 Jerzy Jankowski – Wahanie, Nic nie jest tak proste, jak się niektórym wydaje a już zwłaszcza niektórym, skrzyżowanie, wiatr oszukany, Wreszcie, Ostatniej weterance I wojny światowej, list nr 97,
list nr 106, Pan Pecunia wrócił z Londynu, Raport z oblężonego świata – 12 marca 2020, Raport z oblężonego świata – 13 marca 2020, Raport z oblężonego świata – 24 marca 2020, Zalecam post przed modernizmem, Gdzie jesteście, Zuckerberg
36 Andrzej Wołosewicz
Pisać „Listy”?, dzisiaj... a kto by tam
41 Andrzej Walter
Czy wszystko jest bogiem?
46 Jerzy Paruszewski
Za co kochamy Żyrardowskie Zeszyty Literackie
50 Pierwsza Warszawska Jesień Poezji – 1972 rok
52 Marlena Zynger
51. Warszawska Jesień Poezji 13-15 października 2023
64 WYBRANE WIERSZE
Z ANTOLOGII 51. WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI:
Danuta Bartoszuk – nie piszę wierszy o Muranowie; Aldona Borowicz – Przed południem w olszynce g.; Kazimierz Burnat – znijaczenie;
Spis treści   174   175   176   177   178