Page 18 - 40_LiryDram_2023
P. 18

   Sankcje UE wobec Rosji
w sprawie Ukrainy
29 CZERWCA – 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU
Sankcje już od roku ograniczają możliwości polityczne i gospodarcze Moskwy, powodując napięcia finansowe, odcinając kraj od kluczowych rynków, zwiększając koszty handlu i znacząco osłabiając potencjał przemysłowy Rosji.
Od początku inwazji na Ukrainę Unia Europejska wprowadziła już 11 pakietów sankcji wobec Rosji. Ponadto UE nałożyła zakaz podróżowania i zamroziła aktywa ponad
1,5 tys. osób i prawie 250 organizacji z Rosji. (...) Rosyjska gospodarka skurczyła się
w 2022 r. o 2,1 proc. W szczególności spadła o 48 proc. produkcja samochodów
(w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku), pozostałego sprzętu transportowego o 3 proc. oraz komputerów, elektroniki i optyki o 8 proc. Handel detaliczny w Rosji spadł o 10 proc., a hurtowy o 17 proc. (...) W porównaniu z 2021 r. – w 2022 r. zmniejszony został o 58 proc. całkowity import UE z Rosji. Import towarów energetycznych spadł o prawie 60 proc., a dla pierwszego kwartału 2023 r. odsetek ten wynosi 80 proc. (...) Całkowity eksport towarów z UE był o 52 proc. niższy od średniej rocznej sprzed inwazji w 2022 r. Jednocześnie eksport europejskich towarów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii, których Rosja potrzebuje do produkcji broni na wojnę
z Ukrainą, spadł w 2022 r. o 78 proc. w porównaniu z latami 2019–2021.
Josep Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej
29–30 CZERWCA 2023
Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie Ukrainy, gospodarki, bezpieczeństwa i obrony, migracji, Chin, stosunków zewnętrznych, wschodniej części Morza Śródziemnego i pozostałych kwestii.
Unijni przywódcy ponownie zdecydowanie potępili rosyjską wojnę i zadeklarowali niezachwianą solidarność z Ukrainą i jej obywatelami.
Do tej pory UE i jej państwa członkowskie przekazały Ukrainie ponad 77 mld EUR. Będą nadal zdecydowanie wspierać gospodarkę, społeczeństwo i siły zbrojne tego kraju oraz działać na rzecz jego przyszłej odbudowy. UE zapewni również elastyczną pomoc finansową, aby zwiększyć wsparcie dla osób przesiedlonych, zarówno
w Ukrainie, jak i w UE.
   16 LiryDram lipiec–wrzesień 2023   16   17   18   19   20