Page 17 - 40_LiryDram_2023
P. 17

  ** *
O, panno Inno, panno Inno!
Ja – sam. Okno. Śniegi...
Siostrę Twoją tak kochałem –
Miłością złotocenną, dziecinnie.
Kochałem? – Dawno. Kwitły łąki... O, panno Inno, panno Inno,
Miłości uśmiech kwitnie raz – i nie więdnie. Śniegi, śniegi, śniegi...
Twoje oczy pamiętam,
Jak muzykę, jak śpiew.
Zimowy wieczór. Cisza. My.
Ja Tobie obcy – ja to wiem.
Ktoś krzyczy: krewną spotkałeś! I nagle – niebo... szept gaju...
O nie, to oczy Twoje. – Łkam.
Siostra, czy Ty? – Kochałem...
1915
 •POLECAMY•POLECAMY•POLECAMY•POLECAMY•POLECAMY•
  In memoriam. Antologia poezji ukraińskiego modernizmu. Od Łesi Ukrainki do Bohdana‐Ihora Antonycza, oprac. i tłum. A. Pomorski, Wydawnictwo Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wojnowice 2016
In memoriam... to największa antologia poezji ukraińskiego modernizmu zarówno po polsku, jak i ukraińsku. Jest owocem długoletniej pracy Adama Pomorskiego. W swojej istocie odwołuje się do antologii Rozstrilane widrodżennia (pol. Rozstrzelane pokolenie) przygotowanej przez Jurija Ławrinenkę dla Instytutu Literackiego
w 1959 roku.
 •POLECAMY•POLECAMY•POLECAMY•POLECAMY•POLECAMY•
 


   15   16   17   18   19