Page 15 - 40_LiryDram_2023
P. 15

   III
Chodziła po polu,
Pola krew z grobów piją – Naprzeciw wiatr wieje:
Syn zmartwychwstał, Maryjo!
Zmartwychwstał? – nie słyszała, Nie wiedziała, nie znała.
Nie będzie nigdy raju
W tym krwawym kraju.
Syn zmartwychwstał, Maryjo! My – dziurawca kwiaty.
Z krwi tutaj rośniemy
Po walce plon bogaty.
Milczą dalekie wioski.
W grobach pola wyją.
A kwiat pokornie prosi: Choć Ty pożałuj, Maryjo!
IV
Chodziła po polu...
– Ten kraj ma umrzeć skrycie? Gdzie rodził się po raz drugi – Którego kochał ponad życie?
Spojrzała – wszędzie cicho. Kołysze się dzikie żyto.
– Za co Ciebie ukrzyżowano? Za co Ciebie zabito?
Nie wytrzymała żalu,
Nie wytrwała w tej męce – Upadła na ścieżkę,
W krzyż rozpięła ręce!
Nad Nią kłoseczki
„Oj ciesz” się! – Jej szeptały. A na niebie aniołki
Nic o tym nie wiedziały.
lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 13

   13   14   15   16   17