Page 14 - 40_LiryDram_2023
P. 14

 POECI UKRAINY
12 LiryDram
lipiec–wrzesień 2023
Boleściwa Matka
I
Chodziła po polu Ścieżkami, miedzami. Serce przebite w bólu Lśniącymi nożami!
Spojrzała – cicho wszędzie. Czyjś trup w żytach się czerni. Kłoski szemrzą sennie:
Oj, raduj się, Mario!
Szemrzą senne kłoski: Pobądź, pobądź z nami! Zatrzymała się Matka Boska, Zalała się łzami.
Ni księżyca, i ni zorzy,
I dnia jakby nie stało.
Jak straszno! Serce ludzkie Doszczętnie zbiedniało.
II
Chodziła po polu –
Ścieżki zielone się wiją Naprzeciw uczniowie Syna: Raduj się, Maryjo!
Raduj się, Maryjo: Szukamy Jezusa Boga. Powiedz, jaka najprostsza Prowadzi do Emaus droga?
Załamała Maryja ręce, Bezkrwawe, jak lilie: Nie idźcie do Judei, Zawróćcie z Galilei.
Idźcie do Ukrainy, Zachodźcie do każdej chaty – Być może wam pokażą
Choć cień Jego rozpięty.
      12   13   14   15   16