Page 13 - 40_LiryDram_2023
P. 13

   Wojna
I
Kładę się spać.
Trzy anioły stanęły u wezgłowia. Jeden anioł – wszystko widzi, Drugi anioł – wszystko słyszy, Trzeci anioł – wszystko zna.
I przyśnił mi się Syn.
Tak, że niby sam przeciw wrogowi staje. A ten go otacza, prosto w piersi tnie! (Pierwszy anioł oczy zasłania).
Tak, że niby pole równe, równe i zielone.
I wiatr śle śpiew: „Pożegnaj swoją matkę!” (Drugi anioł z krzyżem do mnie).
I wiatr niesie: „Nie smućcie się, śmierci nie dozna ten, Kto za Ukrainę umiera!”
(Trzeci anioł serce rozwesela).
I przyśnił mi się Syn.
II
Po prawej – słońce, Po lewej – księżyc, Na wprost – zorza.
– Błogosławię, cię synu, na wroga. A on: Matko moja!
Nie mam wroga
U nas jest tylko jeden wróg – Nasze serce.
Mamo, daj błogosławieństwo,
Abym znalazł ziele na ludzkie szaleństwo. Wzięła krzyż rękami obiema –
A obok mnie nikogo nie ma.
Cicho, tylko kruk: kra! kra!
Po prawej – słońce, Po lewej – księżyc, Na wprost – zorza.
Tłumaczenie z języka ukraińskiego Kazimierz Burnat
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 11
   11   12   13   14   15