Page 11 - 40_LiryDram_2023
P. 11

   Pawło Tyczyna ** *
Do kogo mówić?
Błok w grobie. Gorki milczy.
Rabindranacie – gołębiu!
Z dalekiej Bengalii
przyleć do mnie do Ukrainy, duszę się, ginę.
Pokażę ci ważne rzeczy
w jednoklasowej wrogości, pokażę cały fałsz, całą pleśń twórców partyjnych walk.
I bratnie zęby? Przyjacielski zysk? Giętką politykę jak wosk.
Gdyby byli to generałowie, wiedzielibyśmy co robić.
A w tym rzecz, że to kaci jednoklasowi...
Rabindranacie – gołębiu,
gdzież ten sierp nam, młot i łany? Rabindranacie – gołębiu,
od dostojewszczyzny nas uwolnij!
Do kogo mówić?
Błok w grobie. Gorki milczy.
Ukrainie
Któż to tak z ciebie naśmiewać się śmiał? Kto w twoje serce nóż wbił?
Rosły dzieci w chacie jak w gaju,
Bez jasnego słońca w ojczystym kraju. Spieniona złość, spowiła serca –
Puścili naboje na matkę i ojca!
Któż to tak z ciebie naśmiewać się śmiał? Kto w twoje serce nóż wbił?
lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 9   9   10   11   12   13