Page 9 - 40_LiryDram_2023
P. 9

      Fotoreportaż ze spotkania z nominowanymi do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej
     z od lewej: Maciej Bobula, Kamila Janiak, Stanisław Kamila Jaglarz i Jadwiga Malina
  z od lewej: Paulina Małochleb, Maciej Bobula i Kamila Janiak
 od lewej: Kamila Janiak, Maciej Bobula, Jadwiga Malina i Tomasz Różycki v
        lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 7
Fot. Irena Kaczmarczyk

   7   8   9   10   11