Page 8 - 40_LiryDram_2023
P. 8

  Nagroda im. Wisławy
 Szymborskiej
Wramach Międzynarodowego Festiwalu Miłosza 2023 w Krakowie odbyło
się spotkanie poetów nominowanych do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 lipca 2023 roku w Pałacu Potockich, w samym sercu miasta. Spotkanie poprowadziła Paulina Małochleb. Padły ważne pytania dotyczące bezpieczeństwa przestrzeni twórcy, misji jaką pełni poeta i jego słowa, przemocy, budowania wspólnoty międzyludzkiej, otwarcia na wrażliwość, kruchość istnienia, odsłonięcia swojej „nagości” przed drugim... Poeci zaprezentowali kilka wierszy z nominowanych tomów. Poruszono tematy związane z zagrożoną egzystencją człowieka w dzisiejszym świecie. Pojawiły się pytania dotyczące przyszłości. Puentą rozważań była wypowiedź Kamili Janiak – autorki nominowanego tomu Miłość: „NIE BĘDZIE LEPSZEGO JUTRA BEZ PRACY NAD SOBĄ. SZUKAJMY W SOBIE ZŁA!”.
Z 255 kandydatów zgłoszonych do Konkursu nominację do nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2023 otrzymali:
r Maciej Bobula (tom „Pusto”),
r Stanisław Kamila Jaglarz (tom „gościć sójki”),
r Kamila Janiak (tom „miłość”),
r Jadwiga Malina (tom „Teoria powtórzeń”), r Tomasz Różycki (tom „Ręka pszczelarza”).
Wręczenie Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nastąpiło podczas uroczystej Gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Laureatem został Tomasz Różycki.
2023
 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej to jedno z najbardziej prestiżowych polskich wyróżnień poetyckich. Po raz pierwszy została przyznana w 2013 roku. Wśród jej dotychczasowych laureatów i laureatek znaleźli się m.in.: Julia Hartwig, Krystyna Dąbrowska, Julia Fiedorczuk czy Małgorzata Lebda.
6 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
 

   6   7   8   9   10