Page 30 - 40_LiryDram_2023
P. 30

   Co Cię ukształtowało, oprócz rodziny i ży- cia literackiego?
Wiele rzeczy jest dla mnie ważnych, wiara, uczucia, sztuka. Ale jako coś, co może mnie od- różnić od innych podam fakt, że kiedyś byłem głęboko w subkulturze punkowej. Na festiwa- lu w Jarocinie byłem jak do tej pory 27 razy, pierwszy raz w roku 1985. Muzyka punkowa,
glany, papa czyli czarna skóra, pogo, załoga, to coś czego mi nikt nie odbierze. Na koniec po- wiem, że swoich przyjaciół i znajomych dzielę pod różnym kątem, ale jednym z ważniejszych kryteriów jest „bywali w Jarocinie, czy nie by- wali?”. Dlatego w notkach podaję, że jestem z pokolenia Jarocina. Ot, taki rys indywidual- ny (śmiech).
   JERZY JANKOWSKI
(ur. 22 kwietnia 1965 r. w Głownie)
poeta, prozaik, animator grup literackich, dziennikarz, nauczyciel. Mieszka w Żyrardowie (od 1991 roku), urodził się w Głownie koło Łodzi. Absolwent geografii na Uniwersytecie Łódzkim. Człowiek Roku Ziemi Żyrardowskiej w kategorii kultury w 2011 roku.
W 2003 roku przyjęty do Związku Literatów Polskich. Od
roku 2007 członek Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP,
a od 2015 wiceprezes Oddziału Warszawskiego ZLP i członek
Zarządu Głównego ZLP. Od 2019 roku członek Komisji
Kwalifikacyjnej ZG ZLP. Od 2023 roku członek Prezydium Zarządu
Głównego ZLP.
Autor 16 książek, publikował w ponad 30 antologiach poezji.
Publikował też m.in. w: „Enigmie”, „Red.”, „Stańczyku”, „Gazecie
Kulturalnej”, „Portrecie”, „LiryDramie”, „Poezji dzisiaj”, „Znaj”,
„Perspektywach”, „Własnym Głosem”, „Siódmej Prowincji”,
„Literackiej Polsce”, „Żyrardowskich Zeszytach Literackich”.
Od ponad dwudziestu lat prowadził lub prowadzi warsztaty
literackie m.in. w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim, Skierniewicach, Milanówku. Pomysłodawca
i organizator – od 2000 roku – ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Jednego Wiersza im. Ziemowita Skibińskiego „Srebrna Szyszka” w Międzyborowie. Redaktor naczelny kilku gazet lokalnych, a także od 2015 roku kwartalnika literacko-historycznego „Żyrardowskie Zeszyty Literackie”. Uważa się za „pokolenie Jarocina”, na festiwalu był 27 razy, jego wspomnienia jarocińskie ukazały się w książce Grzegorza K. Witkowskiego Grunt to bunt 2.
Od 1996 roku, od pierwszego roku jej istnienia, współtworzy grupę poetycką Żyrardowskie Wieczory Literackie. Kontakt z autorem: jerzy.jankowski@vp.pl
WYDANE KSIĄŻKI: Przecież ktoś musiał (1998), Waffen $$ (2002), My tu jeszcze wrócimy (2002), Tysiące dób (2005), Pozytywni (2006), Pogo (2007), Śpiewak i cisza (2011), Kary godne (2013), Wiersze lekkich obyczajów (2014), Listy (2015), Listy. Dopełnienie (2018), Listy. Suplement (2019), Raport z oblężonego Świata (2020), Ra(pa)port s‐końca Świata (2020), My‐Wy‐My (2022), Słowokrwotok (2002)
 28 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
   28   29   30   31   32