Page 63 - 40_LiryDram_2023
P. 63

    Marta Berowska
Zofia Sofim Mikuła
Anna Andrych
Adriana Jarosz
    Anna Czachorowska
Danuta Bartoszuk
Paweł Kuszczyński
Joanna Babiarz
    Tadeusz Hutkowski
Radovan Brenkus
Zbigniew Milewski
Andrzej Kosmowski
    Agnieszka Tomczyszyn- -Harasymowicz
Vladan Stamenković
Anna Zielińska-Brudek
Leszek Dembek
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 61
fot. Andrzej Walter fot. Marlena Zynger

   61   62   63   64   65