Page 64 - 40_LiryDram_2023
P. 64

    od lewej: Wieslaw Łuka, Janusz Termer i Jan Chruśliński od prawej: Elżbieta Musiał
od lewej: Irena Tetlak, Małgorzata T. Skwarek- od lewej: Janusz Szot, Marlena Zynger, Maciej Mazur i Joanna Gałęska i Joanna Jagiełło Babiarz
w środku: Andrzej Janeczko (wernisaż wystawy grafik) Jadwiga Walter i Andrzej Dębkowski
Anna i Zbigniew Milewscy od lewej: Adriana Jarosz, Małgorzata T. Skwarek-Gałęska i Anna Andrych
od lewej: Artur Krajewski i Laura Samojłowicz
        62 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
od lewej: Grzegorz Trochimczuk, Irena Tetlak i Marlena Zynger
   62   63   64   65   66