Page 91 - 40_LiryDram_2023
P. 91

   Irena Nyczaj Anna Godowska, zastępca Dyrektora Beata Kępińska (ZLP Odział w Kielcach) WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach
Anna Błachucka (ZLP Odział w Kielcach) Zofia Walas (ZLP Odział w Kielcach)
ielińska-Brudek (prezeska OK ZLP) Elżbieta Musiał (ZLP Odział w Kielcach) i Grzegorz Rak (ZLP Odział w Kielcach)
      lipiec–wrzesień 2023 LiryDram
 Z


   89   90   91   92   93