Page 89 - 40_LiryDram_2023
P. 89

 grafik opowiedział ich twórca, rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie dr Robert Manowski.
Obecnych na otwarciu wystawy wybranych członków Oddziału Kieleckiego przedstawiła i zaprezentowała poetka i prezes OK ZLP An- na Zielińska-Brudek.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 17 lipca przy dużym udziale kieleckich miłośników poezji. W spotkaniu udział wzięła także Maria Filise- jenko – prezes Ośrodka Kultury w Żytomierzu. Bolesny oddech jej ojczystej ziemi – Ukrainy, gdzie wojna wciąż trwa sprawił, że znalazła chwilowy azyl w Suchedniowie. Licznie przy- byli goście na to spotkanie uczcili minutą ciszy zmarłych literatów. Ekspozycji towarzyszyły nagrane recytacje wierszy poetów, których można było oglądać na planszach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła pre- zentacja twórczości kieleckich pisarzy i po- etów. Zasłużona pisarka i poetka Irena Paź- dzierz otrzymała Odznakę Honorową za wy- bitne zasługi dla Związku Literatów Polskich.
Swoje wiersze zaprezentowały również: Elż- bieta Musiał, Irena Paździerz, Anna Błachuc- ka, Zofia Walas, Beata Kępińska, Anna Zie- lińska-Brudek. Fragment swojej najnowszej powieści „Puzzle polskie” przeczytał Grze- gorz Rak, a wiersz nieżyjącego Stanisława Nyczaja zinterpretowała jego żona – Irena Nyczaj. Autorskie wiersze odczytały także: Adriana Jarosz – Prezes Opolskiego Oddziału ZLP oraz krakowska poetka Magdalena Wę- grzynowicz-Plichta. Z aplauzem przyjęto wy- stęp nowo powstałego koła przy ZLP Oddział Kielce „Literackie światło młodych”. Wier- sze zaprezentowali: Michał Rusinow-Czech, Norbert Sierpień, Franciszek Mularczyk oraz Katarzyna Sobota. Kilka wierszy młodych literatów przez swoją wymowę i dojrzałość zasługuje na ogólnopolską prezentację – po- kreśliła Marlena Zynger.
Wystawę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz- nej im. Witolda Gombrowicza przy ul. Ście- giennego 13 w Kielcach będzie można oglą- dać do końca września br.
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 87

   87   88   89   90   91