Page 90 - 40_LiryDram_2023
P. 90

     od lewej: Anna Zielińska-Brudek (prezes Oddziału Kieleckiego Związku Literatów Polskich), Robert Manowski (rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie) i Marlena Zynger
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta
od lewej: Irena Paździerz (OK ZLP) i Anna Z
  od lewej: Norbert Sierpień, Michał Rusinow-Czech, Franciszek Mularczyk i Katarzyna Sobota, fot. Marlena Zynger, „Literackie światło młodych” przy Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach
88 LiryDram lipiec–wrzesień 2023


   88   89   90   91   92