Page 94 - 40_LiryDram_2023
P. 94

       Album „Twarze współczesnych poetów polskich. Odsłona pierwsza”, Wydawnictwo Veridian, Warszawa 2022
92 LiryDram lipiec–wrzesień 2023

   92   93   94   95   96