Page 95 - 40_LiryDram_2023
P. 95

   Michał Rusinow-Czech
Genealogia poznawcza
Nie urodziłem się pod herbem
Nie dane mi było przepijać fortuny ojców dziadów i pradziadów Nazwisko moje nie zdobi stron ksiąg i świadectw
wielkich wydarzeń epok minionych
Z wieloma wybitnymi ludźmi miałem doczynienia,
na koniec jednak zawsze okazywało się że to
tylko ludzie
Cóż mi po takich drogowskazach
Które wskazują drogę wstecz?
Można odcinać popiersiom głowy
I patrzeć jak cieknie z nich marmurowa krew Można zadeptać świętość świętej krowy Udając zdziwienie unosząc ciut brew
Pomnik nie utrwali cząstki ponad czasem Gdzie się ujawnia protagonizm próżni Tak oto mędrcem może zostać błazen Lecz proszę pamiętać że ludzie są różni
lipiec–wrzesień 2023
LiryDram 93
   93   94   95   96   97