Page 7 - DIGICEL
P. 7

Antilliaans Dagblad Vrijdag 8 december 2017                                     5
                                                      Curaçao

 Zelf kosten van bevalling betalen
 Van een onzer verslaggevers  niet, onder verwijzing naar de zij in strijd met de wet handel- zouden gijzelen. ,,Wij doen ge- directie van het ziekenhuis niet
 Willemstad - De vrouwen aanwijzing van de Inspectie voor den.”    woon ons werk”, aldus Huur- juist was.
 die vorige maand zijn  de Volksgezondheid het Advent Op 2 november tekenden de man.      Naar aanleiding van de aan-
                                      De directie van het Advent
 bevallen in het Advent Ziekenhuis. De directie van het vrijgevestigde verloskundigen Ziekenhuis spande een kort ge- wijzing van inspecteur-generaal
                         een
             Advent had nagelaten een ver-
                                                 gaf directeur Philip Martis van
                            samenwerkingsovereen-
 Ziekenhuis, nadat de  gunning aan te vragen voor ver- komst met het Advent Zieken- ding aan, waarbij de rechter de Sociale Verzekeringsbank de
 Inspectie voor de Volks- loskundige activiteiten op de lo- huis, voor de locatie Damacor. werd verzocht de aanwijzing van vroedvrouwen schriftelijk te
 gezondheid het hospitaal catie Damacor, de voormalige Een klant van verloskundige Ka- de inspectie te schorsen. Nog kennen de verloskundige hulp
 een aanwijzing gaf, draai- Taamskliniek. ,,Ik zou het een rin Stomp was op 4 november voor de rechter op 30 november in Advent niet te vergoeden. In-
 en zelf op voor de kosten schande vinden als het Advent de eerste die daar in het geboor- uitspraak kon doen, had inspec- gediende declaraties werden
                                               de
                                          Huurman
             de vrouwen die in Damacor zijn
                         tecentrum beviel. Vier dagen la-
                                     teur-generaal
                                                 met terugwerkende kracht niet
 van verloskundige hulp  bevallen een rekening durft te ter, op 8 november, ontving de aanwijzing ingetrokken. Hij uitbetaald. Twee weken later
 bij de geboorte van hun sturen”, zegt inspecteur-gene- directie van het ziekenhuis een was tot de conclusie gekomen stuurde de SVB wederom een
 kind en het verblijf in de raal Jan Huurman.  brief van inspecteur-generaal dat het Advent wel aan de aan- schrijven, waarin Martis aan-
 kliniek. Het zou gaan om ,,En als de verloskundigen die Jan Huurman, waarin hij het wijzing voldoet, indien de beval- gaf dat vanaf 28 november
 ten minste zestien moe- de bevallingen daar hebben be- ziekenhuis opdroeg de vrijge- lingen plaatshebben in de kli- weer betalingen zouden plaats-
 ders.          geleid, de vrouwen een rekening vestigde verloskundigen de toe- niek in Groot Davelaar, en niet vinden.
             sturen voor hun werkzaamhe- gang te ontzeggen.  in de voormalige Taamskliniek De cliënte van verloskundige
             den, dan zou ik dat ook een Huurman verweet de verlos- in Damacor. Tevens was duide- Karin Stomp die op 4 november
  De Sociale Verzekeringsbank schande vinden. De vrouwen die kundigen dat zij de zwangere lijk geworden dat zijn veronder- moeder werd, moet nu zelf alle
 (SVB) vergoedt de bevallingen in nu moeder zijn, konden er niets vrouwen als gijzelaars gebruik- stelling dat er geen samenwer- kosten van de bevalling betalen.
 het Advent Ziekenhuis in de pe- aan doen, maar het ziekenhuis ten en zei niet toe te staan dat de kingsovereenkomst bestond tus- Dat geldt ook voor nog zeker vijf-
 riode van 2 tot 28 november en de verloskundigen wisten dat verloskundigen ook de inspectie sen de verloskundigen en de tien andere vrouwen.
           Advertentie
                         Eigenaar minimarkt neergeschoten bij overval
                         Van een onzer verslaggevers  tuna een verdachte aangehou- Vanuit een voorbijrijdende, don-
                         Willemstad - De eigenaar van den. Het gaat om een 27-jarige kergekleurde SUV-auto werden
                         een minimarkt aan de Cubaweg Curaçaoënaar met de initialen verscheidende schoten gelost.
                         in Buena Vista is gisteravond J.G.P.     De mensen die buiten voor de
                         met spoed naar het ziekenhuis Het gaat bij deze minimarkt minimarkt zaten, doken op tijd
                         gebracht nadat hij door overval- niet om een enkel incident. In weg. Niemand raakte gewond.
                         lers in zijn zaak was bescho- februari van dit jaar werd er ook Een geparkeerde pick-up werd
                         ten. Hij werd in zijn buik ge- al op de minimarkt geschoten. doorzeefd.
                         raakt.
                          Drie overvallers kwamen in        Advertentie
                         een roze Toyota Vitz bij de mini-
        DECEMBER 7–10           markt Lanyuwang aan. Twee
                         van stapten uit en gingen gewa-
                         pend en met bedekte gezichten
                         de zaak in. Ze sprongen over de
                         toonbank en namen geld uit de
      WRAP UP                kassa. Juist op dat moment
                         kwam de eigenaar, een man van
      HOLIDAY GIFTING            vijftig, aanlopen. De overvallers
                         schoten op hem en gingen er
           %
        35 OFF              toen ijlings vandoor.
                          De politie heeft tegen midder-
                         nacht in de buurt van Seru For-
                                         Advertentie
        SELECT STYLES
                                Direktiva di Apri                               ta hasi un yamada na su


                             miembresia pa akudí na sede


                             di BTG 8 di desèmber, 7 or di                               mainta pa nos sigui lucha
        THE PAND O RA STO RE AT
           PUNDA
          PUNDA
         Heerenstraat 4B, Punda        kontra di e inhustisia sosial den
         Willemstad • 465.4774
   12/07/2017 - 12/10/2017. Valid only at participating retailers and online. Discount
    valid only on select PANDORA items, no substitutions. Void where prohibited.
   Selection may vary by store. Not valid on gift card or prior purchases. Product not  nos komunidat.
      for resale; store may limit quantities in its sole discretion.
        © 2017 Pandora Jewelry, LLC • All rights reserved
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12