Page 10 - המיקום - יודי מרטון
P. 10

‫המיקום ‪ /‬יודי מרטון‬

‫וכאן יש מקום להפסיק ולתת מעט רקע‪ .‬אותם עשרת הקנדידטים‪ ,‬אחרי‬
‫שהתקבלו להכשרה‪ ,‬עברו סידרה של "הרחבות" באמצעות רכיבים זעירים‬
‫נוספים ברמה המולקולארית של מחשב וזיכרון קוונטים‪ ,‬אשר היו בעלי יכולת‬

                    ‫חישוב מקבילי ואשר יועדו לצורך משימתם‪.‬‬

‫ההרחבות האלה כללו את כל המשימות והנתונים ההולוגרמים של הסריקות‬
‫הקודמות של סורקים ונודדים‪ ,‬אשר הוגדרו כהצלחה בלבד‪ ,‬או כהצלחה חלקית‬

                                    ‫לצורכי לימוד‪.‬‬

‫לא הייתה אפשרות לתעד את הכישלונות והגורם להם‪ ,‬אלא רק את מיקומם‬
‫של נקודות המעבר במרחב‪ ,‬אשר מהם לא הייתה חזרה של הסורק ביש המזל‪.‬‬
‫ואשר גורלו לא נודע ואשר שימשו כנקודות אזהרה לכשלים של אל חזור‪( .‬אבל‬
‫עד היום ישנם מספר חשדות והשערות שכמה מהכישלונות היו בעצם הצלחות‬
‫שלא דווחו‪ ,...‬וזו הסיבה שבשלה נדרשה נאמנות מוכחת גבוהה של הקנדידטים!)‬

‫דניאל בדק את חליפת ההגנה את הציוד לשרידה ולבדיקה‪ .‬שמר את מיקומו‬
                  ‫הנוכחי‪ .‬ציין את מתארו הגופני וציודו ‪ -‬והפעיל‪.‬‬

‫הסריקה המונחת ציינה שני מעברים‪ ,‬מעבר למיקום המעבר הבא במרחב‪,‬‬
                          ‫ומעבר במרחב למיקום המבוקש‪.‬‬

‫המעבר למיקום ההתחלתי במרחב היה תלוי מקום וזמן‪ ,‬שאותו התחילו לתעד‬
‫מתקופת ה"ראשון" רובי אנדרגון (כמובן שלא היה אפשר לעבור לעבר שהיה‬

                                 ‫לפני ה"ראשון" ‪.)...‬‬

‫העברה האלחוטית למרכז הרישום של הנתונים ההולוגרמים של נקודת המעבר‪,‬‬
‫על אף שהייתה ידועה ובדוקה מראש‪ ,‬נעשתה בהינף רצון מוחשבי‪ .‬מידית לאחר‬
‫מכן עבר דניאל לשלב הבא שהיה השנוא עליו מכול ‪ -‬שלב שליחה העצמית‬
‫באמצעות נגיפי ה"פוטומסו"‪ .‬שלב זה דרש מהסורק מאמץ גופני ניכר‪ ,‬שבו גופו‬
‫כול כולו התנגד נואשות למעבר הפזה‪ ,‬מהמצב החומרי למצב הישותי רוחני‬

                  ‫שאופיין ברצף של קרן אור ברוחב פוטון בודד‪.‬‬

‫השליחה העצמית הייתה תמיד קסומה בעיניו‪ ,‬קשת רחבה של צלילים אורות‬
                        ‫והבזקים עברו בישותו בזמן לא זמן‪.‬‬

                             ‫‪10‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15