Page 6 - המיקום - יודי מרטון
P. 6

‫המיקום ‪ /‬יודי מרטון‬

‫על הרכיב להיות בעל זיכרון טרה גדול‪ ,‬כושר סריקה ומיפוי של המולקולות‬
   ‫הסובבות אותו‪ ,‬ומעל הכול בעל כושר מבוקר לביצוע תהליך מסה‪-‬פוטוני‪.‬‬

‫תהליך שב"זמן לא זמן" צריך להפוך את החומר שבסביבתו המידית לזרם‬
‫רציף של מידע המנותב כמידע אלקטרו פוטוני‪ ,‬לנקודת יעד של נקודת מעבר‬
‫ייעודית וייחודית במרחב‪ ,‬וזאת דרך גודל קטן בסדר גודל מפמטומטר (גודל‬

                                     ‫פרוטון בודד)‪.‬‬

‫במקום היעד המידע יתגבש על ידי הפיכת אנרגיה למסה בתהליך ה"מסה‪-‬‬
              ‫רפלקטור" שהתגלה לאחרונה במעבדות ה"מאוחדים‪".‬‬

‫לאחר תקופת מחקר ופיתוח שבה עבד רובי בגפו‪ ,‬ואשר לקחה מספר שנים‪.‬‬
‫תקופה שלדעת רובי הייתה האתגרית והמאושרת ביותר בחייו‪ .‬הצליח רובי לפתח‬
‫את הנגיף המלאכותי הראשון‪ ,‬לו קרא "פוטומסו" אשר היה בעל יכולת התרבות‬

                  ‫מבוקרת מקושרת לנגיפים שבסביבתו ומתוזמנת‪.‬‬

‫ביליוניי נגיפי ה"פוטומסים" הוחדרו לגופו של האדם על ידי כך שהאדם הוכנס‬
‫למיכל פעפוע למשך מספר דקות‪ ,‬ולאחר ההחדרה וגרימת השילוב הסימביוטי‬
‫החלה פעולת אתחול אפיון וקישור למוחשבתו של בן האדם‪ ,‬וה"פוטומסים" נכנסו‬

                             ‫לפעולה של המתנה לשיגור‪.‬‬

‫ברור היה שפעולת ההתרבות וההשתנות של ה"פוטומסים" הייתה ביחס‬
‫למרחבם הדינמי בגוף האדם החי והפעיל‪ ,‬וחיי הנגיף היו תלויים בסימביוזה מלאה‬

                                 ‫עם הגוף החי בלבד‪.‬‬

‫את המעברים הראשונים של רובי אנדרוגן אפשר היה להגדיר כבסיסיים‪,‬‬
‫וקרובים מאוד למיקומו במרחב הזמן כסורק‪ .‬הם כללו מספר שלבים מועטים‬
‫וטריוויאליים ‪ -‬שמירה הולוגרמית של מרחבו הנוכחי‪ .‬הפעלת קליטה ואנליזה‬
‫"מוחשבית" (מוח‪/‬מחשב)‪ .‬זיהוי נקודת מעבר מתוך אין ספור בהירויות וגווני‬
‫נקודות המעבר שאפיינו נתוני זמן‪/‬מרחב‪/‬מסה‪/‬טמפרטורה‪/‬מרקם (יוסבר‪ .)...‬דיווח‬
‫ותיעוד חיצוני‪ .‬שליחה עצמית על ידי נגיפי ה"פוטומסו"‪ .‬התגבשות מסה‪-‬‬
‫רפלקטורית‪ .‬התפכחות‪ .‬זיהוי המקום‪ .‬התרשמות כוללת (שבעתיד דרשה גם מחקר‬

                ‫סביבתי מתקדם)‪ .‬שמירה והתקפלות מידית בחזרה‪.‬‬

                             ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11