Page 2 - המיקום - יודי מרטון
P. 2

‫המיקום ‪ /‬יודי מרטון‬   ‫פתיח ‪ -‬גם בראשית גם הווה‬

     ‫‪3‬‬       ‫הכשרה‬               ‫‪1.‬‬
     ‫‪8‬‬
    ‫‪13‬‬       ‫הפתעות‬              ‫‪2.‬‬
    ‫‪19‬‬
    ‫‪24‬‬       ‫ניסיון‬              ‫‪3.‬‬
    ‫‪30‬‬
    ‫‪33‬‬       ‫ג'ולין‬              ‫‪4.‬‬
    ‫‪39‬‬
    ‫‪43‬‬       ‫ההשערה‬              ‫‪5.‬‬
    ‫‪49‬‬
    ‫‪54‬‬       ‫המרכז‬               ‫‪6.‬‬
    ‫‪58‬‬
    ‫‪61‬‬       ‫סהרה‬               ‫‪7.‬‬
    ‫‪64‬‬
    ‫‪66‬‬       ‫‪ 8.‬וואו‬
    ‫‪71‬‬
    ‫‪75‬‬       ‫מערכת ‪-‬המנטר‪-‬‬           ‫‪9.‬‬
    ‫‪79‬‬
    ‫‪83‬‬       ‫מנוחה וסיור‬            ‫‪.10‬‬
    ‫‪88‬‬
    ‫‪91‬‬       ‫גב"צ ‪? +‬‬             ‫‪.11‬‬
    ‫‪96‬‬
   ‫‪103‬‬        ‫השדרוג והחזרה‬           ‫‪.12‬‬
   ‫‪107‬‬
   ‫‪116‬‬        ‫המפקד דניאל‬            ‫‪.13‬‬
   ‫‪121‬‬
   ‫‪126‬‬        ‫הזוג המשמעותי‬           ‫‪.14‬‬

            ‫שבועיים באפס זמן‬         ‫‪.15‬‬

            ‫המנגנון‬              ‫‪.16‬‬

            ‫הפתרון הגאוני‬           ‫‪.17‬‬

            ‫הנופש‬               ‫‪.18‬‬

            ‫הורסונוסאים‬            ‫‪.19‬‬

            ‫תובנות לשינוי וחזרה הביתה‬     ‫‪.20‬‬

           ‫התלבטויות‪ ,‬החלטות‪ ,‬דמוקרטיה‪ ,‬כשלון?‬ ‫‪.21‬‬

            ‫השינוי‬              ‫‪.22‬‬

            ‫פנינו שוב לכוכבים‬         ‫‪.23‬‬

            ‫זה לא זה‬             ‫‪.24‬‬

            ‫העיר הלבנה והתפכחות התודעה‬    ‫‪.25‬‬

            ‫ה"מיקום" – מתסכול להצלחה‪...‬‬    ‫‪26.‬‬

           ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6   7