Page 1 - LEIFplan deel 2 - PZ (11-21)
P. 1

Maak palliatieve zorg en het levenseinde bespreekbaar

     www.leif.be -  078 / 15 11 55
           Alle informatie om samen te praten over hulp
           voor NÚ
           voor LATER
                Palliatieve zorg:

             ook voor mensen die nog

              veel jaren zullen leven


          mede-initiatiefnemers                                CNK 3557162
   1   2   3   4   5   6