Page 24 - Jälmers Ur
P. 24

Speci kationsdjungeln
– vi förklarar
Av Johan Pergler
Det är lätt att bli förälskad i en klocka på distans men att veta om den kommer att passa på han- dleden vid daglig användande kan vara svåra- re. Som hjälp vid listas nedan de vanligast före- kommande speci kationerna med tillhörande beskrivning. Jakten på den perfecta klockan är snårig och full av villovägar. Vi lotsar dig rätt i djungeln.
En klockas mått brukar anges som diametern (måttet på bredden av boetten) exklusive krona och kronskydd. Ett stort mått indikera att klockan är stor men det  nns även andra faktorer som påverkar hur den sitter på handleden.
Under 60-talet ansågs allt över 35mm vara stort för en klocka, och de dykarklockor som hade en bredd på över 38mm ansågs monstruösa. Tiderna förändras och numera är normen snarare att allt utom kostymklockor har en diameter över 35mm, o a är även kostymklockor större än 35mm. Att välja klocka enbart utifrån diametern är inte att rekommendera då det medför en risk att exklude- ra klockor som kan sitta bra på handleden i prak- tiken, trots att de utifrån speci kationerna borde vara för stora eller för små.
Precis som en lägenhets planlösning påverkar hur en lägenhet upplevs storleksmässigt, kan en klockas utformning påverka om klockan upplevs stor eller liten på handleden. Det som förutom di- ametern påverkar en klockas upplevda storlek är bland annat boettens tjocklek, storlek på urtav- la, bredd/utformning av bandhorn, bandbredd, vertikalt mått och vikt.
Även en klockas kronplacering och storlek på kron -skydd och krona kan påverka upplevelsen och bärbarheten markant. En klocka med kronan placerad rakt åt höger upplevs exempelvis större än en klocka med kronan försänkt i boetten eller med en diagonal placering, trots att klockorna på pappret har samma diameter. Formen på under- sidan av boetten kan även markant påverka en klockas bärbarhet. En platt boett sitter som klistrad medan en skålformad boett ger handleden bättre rörelsefrihet.
Det absolut bästa sättet att få reda på om en klocka kommer att sitta bra på just din handled är att prova klockan på armen. Förutom att klock- or varierar i storlek och form varierar givetvis även storlek och utformning på bärarnas handleder. En klocka som sitter perfekt på en person kan därför sitta dåligt på en annan person.
Ett generellt tips är att klockan inte ska hindra handens rörelsemönster och att bandhornen inte bör sticka ut utanför handleden.


   22   23   24   25   26