Page 11 - KaméleON online magazin 2019. május
P. 11

Kam éleON online m agazin


        Arra viszont jó volt ez a kaland, hogy elfelejt-         hány lépést kell futnom, nehogy még a végén

        kezzek a megszakadt szívemr?l és másnap újra           túl sokat fussak feleslegesen ? tiszta energia
        azzal a reménnyel indultam el, hogy repülni        pocsékolás    lenne.   Megállapodtunk,     hogy
        fogok. Ez az új nap arról is nevezetes volt, hogy        maximum 15 lépés, hát gondoltam az még
        új becenevet adtam magamnak. Volt a csapat-           nekem is megy. Jött is a vezényszó, hogy futás
        ban egy apró, sz?ke lány, látszatra állandóan       és négy lépéssel kés?bb már azt vettem észre,

        mosolygós, de igazából komoly domina             hogy ülök a földön, Joe pedig kiabál, hogy ne
        hajlamokkal, ha közelebb jött, szinte késztetést         üljek le. Hát az elég nehéz lett volna, mert
        éreztem, hogy tisztelegjek neki. ?  említette        gyakorlatilag ? leel?zött engem futásban,

        Joe-nak egy beszélgetés során, hogy 50 kg a        amit?l valahogy összegabalyodtak a lábaim. Na
        testsúlya. Na, azonnal elneveztem magamat          mindegy, öregesen felpattantam és már rohan-
        ?Másféldóranak?, és elgondolkodtam, hogy           tunk is tovább. Joe egy igazi úriemberhez ill?en
        megemlítsem-e Joenak, hogy az én 75 kilómmal           alám tolta azt a kisszéket ami a hátamon volt, és
        kell tandemben siklóerny?znie. Végül is úgy         már lazíthattam is. És innent?l kezd?dik valami

        döntöttem, hogy mivel valószín?leg jól lát,         felfoghatatlan, elmondhatatlan, amit át kell
        ezért már talán felmérte a paramétereimet és          élni, amiért megéri búsan, magunk elé meredve
        tudja, hogy mire vállalkozik.                  láncdohányosnak lenni pár órára.


                                        Minden gyönyör?séges volt, a világ összes
        A napsütéses id?ben valahogy minden gyor-          problémája valahogy ott maradt a földön.
        sabban ment (vagy csak nem volt már annyira új          Jöttünk, mentünk, fordultunk, spiráloztunk.
        ez az egész?). Egymás után startolt el mindenki,         Majd eljött a leszállás pillanata, ismét csak

        és egyszer csak Joe szólt, hogy most mi jövünk.         annyi volt az utasítás, hogy ha földet érünk,
        Elkezdtünk készül?dni, már reggel kaptam egy           futok, nem ülök le? . Szegény Joe, nem is értem
        szuperjó overált, amit aztán az els? perct?l az         miért gondolta, hogy ezúttal képes leszek
        utolsóig viseltem. Átfutott az agyamon, hogy        teljesíteni a kívánságát. Természetesen amint
        megkérdezem Joe-t, megcsinálta-e azt az           földet értünk, 3 lépés és csüccs, le a földre.

        ötpontos ellen?rzést rajtam is, de aztán úgy        Javamra írandó, hogy minden izmom megfeszí-
        döntöttem, hogy inkább nem poénkodok, mert            tettem, és nem hagytam, hogy Joe átessen
        még a végén kikapcsol valamit miközben a          rajtam, tartottam a súlyát amíg áthelyezte a

        leveg?ben vagyunk és nekem annyi. Viszont          súlypontját. (lehet, hogy mégsem így volt, de én
        mint egy igazi drámakirályn? mégsem hagy-          így emlékszem :-) )
        hattam, hogy csak úgy lazán elstartoljunk, ezért
                                        Hogy rövidre zárjam a mondandóm, ezt a
        közvetlenül a start el?tt megemlítettem neki,
                                        tandemes dolgot akár heti rendszerességgel is
        hogy remélem átérzi ennek a súlyát, hogy az
                                        el tudnám képzelni. Mindent összevetve
        életemet most a kezeibe helyezem. Mondta,
                                        fantasztikus pár napot töltöttünk együtt,
        hogy nincs ok az aggodalomra, egy dologra
                                        kivételesen remek társaság volt, én nagyon jól
        figyeljek, ha azt mondja, hogy futás, akkor
                                        éreztem magam."
        fussak. Javasoltam, hogy beszéljük meg mégis         A Szabó Joe-val készült interjút a magazin
         el?z? havi számában találjátok a 10. oldalon.

         Eléréshez kattints erre a linkre:
         http://online.flipbuilder.com/ryiw/rxvd/


                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16