Page 9 - KaméleON online magazin 2019. május
P. 9

Kam éleON online m agazin


        Alig 15 órai utazás után megérkeztünk fejemet, hogyan vidítsam fel ?ket. El?vettem

        Lijakba, Joe-t könnyen megtaláltuk. Betes- egy tábla csokit és elkezdtem kínálgatni.
        sékelt minket a szállásunkra, és 10 Végre felélénkült mindenki. Kb. 30 másod-
        másodpercen belül három jókép? fiatal- percre..., majd újrakezd?dött a mereng?s,

        embert mutatott be nekünk. Na, gondoltam, szótlan, cigarettázós fejezet. Akkor komo-
        hogy bármi lesz is, esztétikailag ez a lyan elgondolkodtam, hogy kell-e ez nekem.

        kirándulás már nagyon rendben van. Aztán
        persze kiderült, hogy a fiúk nemcsak

        csinosak, hanem intelligensek és szelle- Egyszercsak a szél megfelel? lett, az égen
        mesek is, s?t ugyanez elmondható a lev? felh?kr?l sem volt már Brigónak (a
        lányokról is.Els? este activity-ztünk, ez is másik oktatónak)  rossz véleménye (el?tte

        olyan dolog volt ami életemben el?ször nehezményezte, hogy a fehér felh? össze
        történt meg velem, én még a Gazdálkodj fog csúszni a sötétszürkével ? ekkor
        okosan nev? játékon szocializálódtam.              önkéntelenül is tartottam egy önvizsgálatot,

                                        és megállapítottam, hogy elég érzéketlen
                                        ember vagyok, mert bel?lem ez a jelenség

        Másnap felkerekedtünk. Amikor felértünk a semmilyen érzelmet nem váltott ki.
        starthelyre, az nagyon jó érzés volt, egy
                                        Joe tehát elkezdte újra amit reggel már
        gyönyör? táj tárult elénk. Kattogtattam is a
                                        láttam, mindenkit leellen?riz, meg egy pár
        fényképez?gépet elég s?r?n. Közben páran
                                        instrukciót ad, és aztán lehet is startolni.
        elkezdték az erny?iket nyitogatni, és olyan
                                        Akkor én már tudtam, hogy aznap mi már
        dolgokat hallottam, hogy ?ellen?rizd, hogy
                                        nem megyünk tandemben, nem örültem
        nincsen csomó? meg ?ötpontos ellen?rzés?
                                        igazán, de láttam a többieken a vágyódást,
        (vagy valami hasonló) majd egyszer csak
                                        hogy repülhessenek, így végül is elren-
        valaki elstartolt. (Ez gyakorlatilag azt jelenti,
                                        deztem ezt a dolgot magamban (azt hittem).
        hogy a leveg?be emeli az erny?jét, majd

        látszólag minden racionalitást mell?zve a
        szakadék fele rohan önszántából). Szóval
                                        Gyönyör? lemen? napban elstartolt az
        valaki elstartolt és látom ám, hogy beleül
                                        utolsó ember is, és akkor ott nekem
        abba a valamibe amit el?tte a hátára
                                        megszakadt a szívem saját magamért, ahogy
        akasztott. Ott ért a felismerés, hogy itt le
                                        ott álltam és rájöttem, hogy én most nem
        lehet ülni. Na akkor már úgy éreztem, hogy
                                        "szárnyakon" fogok lejutni innen, hanem a
        talán nem is áll t?lem annyira távol ez a fajta
                                        lábaimon. Este a nap egy újabb fordulatot
        sport. Néhányan még elindultak miután Joe
                                        vett, egyik erny?s társunk Peti ugyanis
        tüzetesen szemügyre vette ?ket, és er?tel-
                                        elhagyta a pénztárcáját és az összes iratát,
        jes, de nem heves kézmozdulatokkal próbált
                                        így nekiindultunk újra a hegynek, hogy
        minél több információt átadni. Az éppen
                                        megkeressük. Az úton Peti folyamatosan a
        leveg?ben lév? emberhez folyamatosan
                                        kalandjairól beszélt, és egy id? után
        beszélt és tanácsokkal látta el. Ez tetszett, és
                                        elkezdtem gyanakodni, hogy a pénztárcája
        tovább növeltem a siklóerny?zés tetszési
                                        talán a farzsebében van, és csak kitalálta az
        indexét a fejemben. Aztán jó pár óra szünet
                                        egészet, hogy a kalandfügg?ségét rövid
        következett, mert a szél nem volt megfelel?,
                                        id?re    csillapíthassa.    Egy    biztos,    a
        meg csöpögött is az es?. Végignéztem a
                                        vaksötétben 10 másodperc alatt megtalálta
        csapaton, mindenki szótlanul merengve
                                        az elveszett pénztárcát, szóval még mindig
        nézett maga elé, és többen láncdohányos
                                        gyanús nekem ez az egész....
        tüneteket produkáltak. Er?sen törtem a


                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14