Page 20 - etmol 52
P. 20

‫דו״ח‬
‫השגריר‬

  ‫‪1839‬‬

 ‫כ״‪10,000‬‬
   ‫יהודים‬

 ‫חיו בארץ‬
‫בדלות רבה‬

‫מאת אברהם ב‪ .‬ריבלין‬

‫מכך‪ ,‬אלה התלויים במקור כספי זה‪,‬‬     ‫סטאטיסטיקה בקשר ליישוב העברי‬        ‫בשנות השלושים של המאה ה״‪19‬‬
    ‫נמצאים במצב של דלות מוחלטת‪.‬‬    ‫בא״י )והוא מדגיש‪ ,‬שהמספרים הם‬       ‫הגבירה אנגליה את התעניינותה בארץ־‬
                     ‫משוערים‪ ,‬שכן אי‪-‬אפשר היה לערוך‬       ‫ישראל‪ ,‬ואת תשומת הלב שהקדישה‬
‫״בשנה האחרונה‪ ,‬וכעת ברגע שאני‬      ‫מיפקד מסודר ומאורגן‪ ,‬גם מחמת התנג­‬     ‫ליישוב היהודי בארץ‪ .‬הרקע לכך היה‬
‫כותב להוד מעלתך הלורד‪ ,‬כל האוכלו‪-‬‬    ‫דות היהודים ״מטעמים דתיים״(‪ .‬לפי‬      ‫מדיני ‪ -‬הגברת השפעתה באיזור‪ ,‬ויחד‬
‫סיה היהודית סובלת סבל רב ביותר‪ .‬אם‬    ‫דו״ח זה‪ ,‬היו בשנת ‪ 1839‬בירושלים‬      ‫עם זאת‪ ,‬תוצאה של התעניינות רוחנית‬
‫אחיהם באירופה לא יושיטו להם עזרה‬     ‫‪ 5500‬יהודים‪ ,‬בצפת ‪ ,1500 -‬בחברון ‪-‬‬     ‫הקשורה לתנ״ך ולעם התנ״ך‪ .‬המיס־‬
‫כל שהיא‪ ,‬הרי שמשפחות שלמות עתי­‬     ‫‪ ,750‬בטבריה ‪ ,600 -‬בעכו ‪,200 -‬‬       ‫יונים האנגלים הגבירו את פעילותם בין‬
‫דות לגווע ברעב בחורף הבא‪ ...‬יש‬      ‫בשכם ‪ ,150 -‬ביפו ‪ ,60 -‬בחיפה ‪150 -‬‬     ‫יהודי הארץ והמימשל האנגלי עשה‬
‫מן היהודים העוסקים במסחר וברוכלות‬    ‫ובכפרים השונים בערך ‪ 400 -‬יהודים‪.‬‬
‫בכפרים ובדרך זו מרוויחים בדוחק‬      ‫בכל ארץ ישראל היו אז ‪ 9690‬יהודים‬       ‫מאמצים ״לתקוע יתד בארץ הקודש״‪.‬‬
‫לקיומם‪ ,‬אבל מעטים הם כיום הסיכויים‬    ‫)יאנג כולל בתחום ארץ־ישראל גם את‬      ‫בין השנים ‪ 1840-1831‬שלטו בארץ‬
‫המעודדים למסחר מחמת הדלות הקיצו­‬                          ‫המצרים ובשנת ‪ 1839‬נשלח לירושלים‬
‫נית של כל הארץ‪ .‬חושש אני שגם‬                     ‫צור וצידון(‪.‬‬ ‫הקונסול הבריטי הראשון‪ ,‬ויליאם יאנג‪,‬‬
‫חוסר האיחוד בינם לבין עצמם והסכסו­‬                         ‫ששהה פה עד שנת ‪ .1841‬אז בא במקו­‬
‫כים הפנימיים ‪ -‬שהם תוצאות טבעיות‬          ‫דלות מוחלטת‬           ‫מו ג׳יימס פין‪ ,‬שהיה קונסול בירושלים‬
‫של דלותם ‪ -‬גורמים במידה רבה למצ­‬                          ‫במשך שנים רבות ויחד עם אשתו עזרו‬
                     ‫הקונסול מציין‪ :‬״יהודי ירושלים‬       ‫הרבה ליישוב היהודי‪ .‬יאנג קיבל הור­‬
              ‫בם האומלל״‪.‬‬ ‫עניים מאד בדרך כלל‪ ,‬מעטים ביותר‬      ‫אות לבדוק את מצב היהודים ולהגיש‬
                     ‫ביניהם בעלי אמצעים שיש בהם כדי‬       ‫להם עזרה‪ .‬לאחר כמה חודשים של‬
‫הוא מוסיף; ״רוח הסובלנות כלפי‬      ‫קיום צנוע שלא מכספי התרומות‬        ‫מחקר שלח את הדו״ח הראשון לשר‬
‫היהודים אינה ידועה עוד כאן כמו‬      ‫המתקבלות מאירופה ‪ -‬מה עוד שבשנים‬
‫באירופה‪ .‬אם כי העובדה שניתנה ליהו­‬    ‫האחרונות קטנו סכומי התרומות ולעו­‬            ‫החוץ הבריטי פאלמרסטון‪.‬‬
                     ‫מת זה גדלו הוצאות‪-‬המחיה‪ .‬כתוצאה‬      ‫בתחילה מוסר הקונסול יאנג‬
‫דים אפשרות לגור ברובע המוסלמי‬

‫בירושלים יש בה משום הוכחה מסויימת‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25