Page 6 - etmol 75
P. 6

‫ארבל שבגליל התחתון המזרחי‪ ,‬הוא‬      ‫א‪1‬ו יודעי□ פרטי□ רבי□ ו‪ 1‬ל ארבד‬
‫אחד היישובים הקדומים שאנו יודעים‬      ‫שבגליל התחתון‪ ,‬וא‪1‬ו יבולי□‬
‫הרבה על תולדותיו ועל שרידיו‪ .‬משקיף‬     ‫ל שח‪1‬ר ח״ו של הישוב לאורך‬
‫הוא על המצוק הדרומי של נחל ארבל‪,‬‬       ‫מאות ש‪1‬י□ • ”הא‪1‬חה” של‬
‫המגיע לכינרת בקרבת מגדל‪ ,‬בדרומה‬             ‫הורדו□‬
‫של בקעת גינוסר‪ .‬בקירבתה של ארבל‬
‫משתרעת בקעה הררית‪ ,‬דמויית־‬                  ‫מאת צבי אילו‬
‫מישור‪ ,‬והיא כנראה בקעת ארבל הנזכ­‬

            ‫רת במקורותינו‪.‬‬
‫בהושע י׳‪ ,‬י״ד נזכר מקום בשם ׳בית‬
‫ארבאל׳‪ ,‬אך הוא כנראה בעבר היר­‬
‫דן‪ ,‬ולא בארבל הגלילית‪ ,‬ואף איזכור‬
‫של ׳מסילות אשר בארבל׳‪ ,‬הנזכרת‬
‫בספר החשמונאים )א‪ ,‬ט‪ ,‬א‪-‬ב(‪ ,‬שמייח­‬
‫סים אותה לעתים לארבל הגלילית )כמו‬
‫שחשב‪ ,‬כבר בימי קדם‪ ,‬גם יוסף בן‬
‫מתתיהו(‪ ,‬קשור בהר בית‪-‬אל‪ .‬מכירים‬
‫אנו תנא אחד מארבל‪ ,‬הוא ניתאי הארב‪-‬‬
‫לי‪ ,‬שאחת מאמרותיו‪ :‬״התרחק משכן‬
‫רע ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש‬

              ‫מהפורענות״‪.‬‬
‫הורדוס נשלח בידי הקיסר אנטוניום‬
‫לדכא את המורדים שמצאו משכנם‬
‫במערות ארבל‪ .‬יוסף בן מתתיהו מספר‬
‫כי ״המערות האלה נמצאו בצלעות‬
‫הרים תלולים ומכל עבר לא יכול הצבא‬
‫לגשת אליהן‪ ,‬כי רק משעולים צרים‬
‫ונפתלים הוליכו אל פי המערות‪ ,‬וסלע‬
‫אשר מעבר פני המערות מלמעלה ירד‬
‫אל תהום עמוקה והיה זקוף על פי‬
‫התהום״‪ .‬הורדוס מצא לבסוף תחבולה‬
‫כיצד לחדור לאותן מערות‪ ,‬הוא ציווה‬
‫לשלשל את בחירי חייליו מראש הצוק‪,‬‬
‫בארונות‪ ,‬קשורים בחבלים‪ ,‬עד שהגיעו‬
‫לפי המערות‪ .‬את מי שתפשו הרגו‪ ,‬ועל‬
‫אלה שהמשיכו להילחם ׳זרקו אש׳‪ .‬לא‬
‫היה איש בקנאים שנכנע וכולם מתו‬
‫בקרב‪ .‬בין המוסרים נפשם היה גם זקן‬
‫שהמית את אשתו ושבעת ילדיהם ולב­‬

            ‫סוף קפץ לתהום‪.‬‬

   ‫יצור של כלי פשתן‬

‫ארבל היתה ידועה בכלי פשתן שיצרו‬
‫בה‪ .‬הם היו פשוטים וחזקים לעומת בדי‬
‫הפשתן העדינים שגידלו בבית‪-‬שאן‪.‬‬
‫היה פלך מיוחד לטויה‪ ,‬שנקרא ״כוש‬
‫הארבלי״‪ .‬היתה מידה מיוחדת של חיטה‬
‫שנקראה על שם המקום ׳סאה ארבלית׳‪,‬‬
‫וכאשר היו זורעים את החיטה בארבל‬
‫היתה נותנת יבול משובח‪ .‬בתלמוד‬
‫מובא סיפורו של אבר ״שהיה עומד‬
‫וזורע באותה בקעת ארבל ]או שהיה‬
‫עומד וחורש והעמיק את מחרשתו[‪.‬‬
‫ואילו אחר סובר כי הכתוב רומז לגורל‬
‫הבקעה לאחר חורבן בית‪-‬המקדש‪ .‬בשל‬
‫עושרו של המקום היה ערך הדינר באר­‬
‫בל הגבוה ביותר בכל הגליל‪ .‬נשי המ­‬
‫קום עסקו גם בתורה וידוע על חכם‬
‫אחד‪ ,‬מר עוקבא‪ ,‬שלימד במקום במשך‬
‫שנתיים‪ .‬כן ביקרו במקום החכמים רבי‬
‫חייא בר אבר ורבי אבהו‪ .‬בימי המלחמה‬
‫הגדולה ברומאים ביצר יוסף בן מתתיהו‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11