Page 106 - Countrysmart Nr 2-2021
P. 106

S
COUNTRYSMART • INREDNING
 Genom tiderna har världen begåvats med konstnärer, musiker, författare och designers. Samt kungar och drottningar som krönts till sina ämbeten. Den mest privata si- dan hos de ikoner som satt spår i världshistorien har varit deras sovrum. Och så kommer det att fortsätta att vara. Men deras liv fortsätter att fascinera och in- spirera, och just det har det eng- elska designföretaget Neville Johnson visualiserat i en uppda- terad rekonstruktion av fem av ikonernas sovrum. Neville Jon- son är specialiserade på att re- novera äldre tiders sovrum och att ge dem ett samtida uttryck utan att ge avkall på historien. Och för att inte tafsa på desig- ners beskrivningar publicerar vi texten i original. Så varsågod - välkommen till sovrummen hos Jimi Hendrix, Coco Chanel, William Shakespeare och Frida Kahlo.
It was in the 16th century that Queen Elizabeth I was born and crowned the Queen of England. Like Shakespeare’s home, Eliza- bethan interior design included extensive use of wooden pane- ling, wooden furniture, and woo- den floors. However, homes of the wealthy would also have featured ornate ceiling moldings, tapestries and opulent four-poster beds with sumptuous bedsheets made from luxurious fabrics.
To add our modern take on this Eli- zabethan bedroom we have inclu- ded bold colours and patterns in our wallpaper as well as beautifully intricate coving across the ceiling and walls which would be the envy of any interior design guru today. Whilst admiring our opulent gol- den frames with contemporary art, did you notice the wig used by the Matriarch herself?
    106
COUNTRY
SMART
  Händerna på täcket!


   104   105   106   107   108