Page 13 - Novel Darah di Semantan
P. 13

TEMA DAN PERSOALAN


     TEMA


      Perjuangan dalam membebaskan tanah air

       daripada belenggu penjajah.     PERSOALAN


      Kepentingan                  kepemimpinan                   dalam

       perjuangan menentang penjajah.

      Kerjasama             penting          dalam         perjuangan


       menentang penjajah.

      Sumbangan dan peranan kaum wanita

       dalam perjuangan menentang penjajah.


      Sikap segelintir masyarakat yang sanggup

       bersekongkol dengan pihak Inggeris untuk

       mendapatkan habuan.


      Ugutan digunakan oleh pihak Inggeris untuk

       melemahkan orang Melayu.

      Fitnah dijadikan sebagai salah satu strategi


       Inggeris untuk menjajah orang Melayu.
                                                            13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18