Page 2 - Husly-NY1
P. 2

Spesialkompetanse
                                     VÅR                                                   på utfordrende adferd
                  KOMPETANSE                                                                   Å tilby hjelp til personer og deres pårørende som


                                                                                          opplever utfordrende adferd krever kompetanse.

                                                                                          Vi har kompetanse i behandling og miljøterapi i

                                                                                          det sikkerhets psykiatriske tjenestetilbudet.

                                                                                          Vi etablerer gode rammebetingelser som legger


                                                                                          til rette for behandlingsrelaterte aktivitetstilbud,

                                                                                          fritidsaktiviteter og etablerer samarbeid om                                                                                          arbeidstrening.


                                                                                          Med vår kunnskap innen psykiatri og omsorg,                                                                                          samt tett oppfølging fra spesialisthelsetjenesten,
                                                                                          gir vi våre beboere bedre forutsetning i livet.

                              Vi bygger trygghet
   1   2   3   4   5   6   7