Page 6 - Husly-NY1
P. 6

Profesjonalitet Vi er en liten, men kvalifisert
                      OPPDRAGSGIVERE                                                          gruppe av fagfolk og et nettverk med erfaring


                                                                                       innenfor dette området.

                                                                                       Individualitet       Vi anerkjenner og respekterer at hver enkelt


                                    Rammeavtale med


                                                                                       person      er unik. Vi tilpasser omsorgen og støtten vi gir til den

                                                                                       enkelte, med vekt                      deres behandlings                                                                                                     på å imøtekomme                                    KOMMUNER                                               behov.


                                                                                       Empati    og medvirkningVi tar oss          tid til å lytte og
                                    EREGIONENE


                              HELS                                                       forståhver enkelt persons unike situasjon. Vi har


                                                                                       respekt i vårt arbeid, og skaper etomsorgsfullt


                                                                                       ogstøttende miljø.

                   Alle    brukere  innenfor  målgruppen får tilbud om bo- og
                                      med oppdragsgiver kan variere fra ettdøgn
                   heldøgnsomsorg. Avtalen                                                        Sikkerhet Vi legger stor vekt på sikkerheten til våre                   til en langtidskontrakt. Vi tilbyr planlagte avlastninger ihelgene eller

                                                                                       beboere og ansatte. Vi har retningslinjer og

                   akutt plassering uansett ukedag eller tidspunkt pådøgnet.
                                                                                       protokoller for å sikre en trygg og sikker miljø, samtidig
                                                                                       som vi arbeider for å skape en atmosfære av tillit og                                                                                       velvære.

                          KRIMINALOMSORGEN                                                                                         l
                                                                                            beid for trivsel og utvikling Vi jobber


                                                                                       Mi jøar                                 målrettet                   Husly tar imot personer med psykiske           lidelser som er blitt dømt til                       med miljøarbeid for å skape etinkluderende miljø som


                                                                                                        interaksjonog personlig utvikling.                                         fengsel, men ikke får plass på sykehus,
                   varetekt. De som er plassert         i                                            fremmer trivsel, sosial

                   har  st ø

                        rst nytte av å bo i døgnbemannede bolig.                   Et slikt botilbud vil gi individuell tilpasning ut i fra pasientenes                                  Kontinuerlig utvikling Vi er opptatt av kontinuerlig læring

                                                                                                  og å holde oss oppdatert på de nyeste
                   behandlingsbehov, og legge til rette funksjonstrening,                                         og forbedring                   livsmestring og sosialisering, samtidig som samfunnsvernet                                         metodene i vårt fagfelt.


                   ivaretas.
   1   2   3   4   5   6   7   8