Page 4 - Husly-NY1
P. 4

MÅLGRUPP                                                      seks år jobbet ved Vangseter, en privat
                                                      E
                                                                                       MatsElovsson,overlegeogpsykiater,hariløpetav

                                                                                       rusbehandlingsinstitusjon,
                                                                                                              sammen med Lasse Toroczkay,
                                                                                       psykiatrisk sykepleier. Fra 2012 til 2016 var Lasse eier og
                                                                                       klinikksjef ved Vangseter. I tillegg har Lasse sertifisering i
                                                                                       HCR20 (History Clinical Risk), der PCL: SV (Psychopathy                                                                                       Checklist: Screening Version) inngår som en del av

                                                                                       vurderingen. Begge er medeiere i Ascendi AS og jobber
            F orekomsten av utfordrende atferd er høyere blant personer med            utviklingshemming enn i resten av befolkningen. tfordrende atferd kan                                         klinisk på stedet.
                                                    U
            beskrives som atferd som avviker kulturelt, og er så intens, hyppig eller            langvarig at den utgjør alvorlig fare for personens egen fysiske sikkerhet eller                                    Lasse og Mats har samarbeidet siden 2012. Lasse har 30 års
                                                                                                               i
                                                                                       klinisk
                                                                                           erfaring fra akuttpsykiatri Lund og Malmø,Sverige. Han            for andre, eller i stor grad begrenser eller hindrer vanlig sosial deltakelse i                                      har også jobbet med barn og ungdommed rus- og            samfunnet. ksempler på utfordrende atferd inkluderer selvskading,                                           atferdsproblemer ved stiftelsenKlokkergården i fire år. Deretter
                     E
            ødeleggelse av gjenstander,                                                              jobbet han i fire år iprivate boliger med utviklingshemmede barn
                                   angrep på andre/vold mot andre, skadelig            seksualisert atferd eller passivitet som hindrer deltakelse.                                              og voksne iVestfold.                                                                                       Vangseter har hatt flere samarbeid medKriminalomsorgen i

            K ommunen har også truffet vedtak i henhold til kapittel 9 og 4a i helse- og                                      Trondheim når det gjelderbehandling av personer som er dømt i


            omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven overfor noen av                                       henhold til §12.Gjennom dette samarbeidet har vi kunnskap om


                                                                                                og retningslinjene som gjelder forKriminalomsorgen.
            tjenestemottakerne. Disse lovene inneholder bestemmelser for å forebygge,                                       regelverket
            men også for å gi lovhjemmel for nødvendig bruk av tvang og makt overfor

            enkelte mennesker med utviklingshemming.                                                        Xenia har      fullført sin mastergrad i statsvitenskap fra University of                                                                                       Pecs i 2009 og har jobbet i den offentlige sektor i Budapest og                                                                                       senere i Norge.       Hun har jobbet med bosetting av nyankommet

            Pasienter som er blitt dømt til behandling på grunn av Psykisk Tvungen                                         flyktninger i Stange kommune og var sivilforsvarsadjutant i

            Helsevern, TUD eller førvaring er også omfattet.                                                    Hedmark Sivilforsvarsdistrikt – Direktoratet for samfunnssikkerhet

                                                                                       og beredskap. 2021 ble hun uteksaminert som sykepleier fra
                                                                                       NTNU, Gjøvik.
                                                                                                  Etter det har hun jobbet både administrativt i

                                                                                         Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak og operativt i Sykehuset

                                                                                       innlandet – Lillehammer sykehus ved Nevrologisk og Intensiv                                                                                       avdeling.
   1   2   3   4   5   6   7   8