Page 2 - menighetsblad nr 4 - 2020 endelig.indd
P. 2

Ansatte                       Menighetsblad for Vågan, Hennings-
     Prost:
     Kristine Sandmæl                   vær, Gimsøy og Strauman
     prost@lofotkatedralen.no
     Tlf: 994 36 315 (hverdager 8-17)           Menighetsblad for de fire vestlige soknene i Vågan
     Sogneprest:                     kommer med fire utgaver i året. Neste nummer er
     Aina Marie Svendsen (permisjon)           beregnet til midten av februar 2021. Hvis du har
     sokneprest@lofotkatedralen.no            ideer om hva som bør være med i bladet, ta kontakt
     909 80 372 (hverdager 8-16)             med redaksjonen, frist for neste nummer er 1. februar
     Kapellan:                      2021.
     Gunnar Már Kristjánsson
     kapellan@lofotkatedralen.no             Bladet finansieres ved annonser og gaver. Opplag
     Kantor:                       1800 eks.
     Terje Brun                      Vi ber dere støtte opp om våre annonsører.
     organist@lofotkatedralen.no             Trykkes i Gunnarshaug trykkeri, Stavanger.
     952 53 883                      Kontakt: hakon.brun@lofotkraft.net / 908 79 599
     Organist:
     Helge Vikjord
     913 77 352
     Kirkeverge:
     Siri Esperø
     siri.espero@vagan.kommune.no
     75 42 03 64
     Sekretær ved Vågan kirkekontor:
     Solveig Aagaard-Nilsen
     konsulent@lofotkatedralen.no
     76 06 71 90
     Menighetspedagog
     Julie Brattli Steinvik
     julie.brattli.steinvik@vagan.kommune.no
     75 42 03 66
     Trosopplærer:
     Lill Rebekka Jentoftsen
     lill.jentoftsen@vagan.kommune.no
     75 42 03 97
     Kirketjener:
     Ola Arntzen
     kirketjener2@lofotkatedralen.no
     Kirkegårdsarbeider:
     Rolf Rønning                    Vår kjære sogneprest Aina Marie Svendsen med en liten julehil-
     994 36 611                     sen til Kabelvågs innbyggere første søndag i advent 2019. Foto:
                               Våganavisa.
     2
   1   2   3   4   5   6   7