Page 3 - Flib 19. Mochammad Fauzi
P. 3

PETA KONSEP


                NABI MUHAMMAD SEBAGAI RAHMAT SELURUH ALAM SEMESTA
                              Penanaman Aqidah

                              Pendekatan Lemah lembut
                     Langkah
                              Merubah Prilaku Jahiliyah

                               Mengangkat dan melindungi Hak Asasi Manusia


                                            pada Nabi Muhammad
                               Ancaman dan penghinaan
                                            Pada Pengikikutnya

                                        Harta, Tahta dan Wanita
                     Tantangan
                              Membujuk Nabi   Berutukar Sesembahan

                                        Membujuk Abu Thalib

         DAKWAH                  Pemboikotan                                     Turunnya Surat al-Mudassir ayat 1-7

                              Rahasia    Berlangsung selama 3 tahun

                                      Sasaran keluarga dan orang-orang dekat Nabi

                                        Turunya Surat al-Hijr ayat 94

                      Strategi               Sasaran semua masyarakat Mekah
                              Terang-terangan
                                        ada yang menolak dan menerima

                                        Kafir Qurais Gencar Memusuhi Nabi

                                   Thaif
                             Hijrah   Habsyi

                              Sejarah Kebudayaan Islam MTs Kelas VII   4
   1   2   3   4   5   6   7   8