Page 39 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 39

  ISO’nun uluslararası standartları,
o Pratik bilgiler ve en iyi uygulamaları içerir,
o Ürünlerin tüm dünyada ve birbirleriyle uyumlu ve güvenli şekilde çalışmasını sağlar,
o İyi fikir ve çözümler ile teknolojik know-how ve en iyi yönetim pratiklerini yaygınlaştırır.
Yönetim Sistemi, bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak için işinin birbiriyle ilişkili kısımlarını yönetme şeklidir. Bu hedefler, ürün veya hizmet kalitesi, operasyonel verimlilik, çevresel performans, işyerinde sağlık ve güvenlik ve çok daha fazlasını içeren bir dizi farklı konu ile ilgili olabilir.
ISO yönetim sistemi standartları, kuruluşların amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için bilinçli olarak uyguladıkları, tekrarlanabilir adımları belirleyerek kuruluşların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, daha bilinçli çalışanlar, yönetimin liderliği ve taahhüdü yoluyla sürekli bir öz değerlendirme ile operasyon
ve süreçlerin düzeltilmesi ve iyileştirilmesi döngüsünü refleks hâline getiren bir organizasyon kültürü ortaya çıkarır.
ISO, standartlarını 9001,
10002, 14001, 22301 şeklinde numaralandırmaktadır. ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi standardı olup dünyada en çok tanınan
ve uygulanan yönetim sistemi standardıdır.
Kalite Yönetim Sistemlerinin ne gibi faydalarından söz edebiliriz?
Bir kalite yönetim sistemi uygulamak, bir kuruluşun performansının her yönünü etkiler: o Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi,
o Kârın, verimliliğin ve pazar payının artması,
o Etkin bir yönetim,
o Maliyetlerin azalması,
o Çalışanların katılımı,
o Kuruluş içi iletişimde iyileşme,
o Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol,
o İadelerin azalması,
o Müşteri şikayetlerinin azalması, memnuniyetin artması,
o Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görme.
ISO 9001 de dahil olmak üzere
bazı ISO standartları için bağımsız denetim ve belgelendirme
süreci ardından kurumlara belge verilmektedir. ISO 9001 belgesi, kurumların Kalite Yönetim Sistemi’ni işlettiğini gösteren ve de satış, satın alma, insan kaynakları, iletişim, dokümantasyon, üst yönetimin değerlendirmeleri, operasyon, müşteri memnuniyeti, tasarım ve geliştirme vb. bütün faaliyetlerini ilgilendiren yönetim sistemine verilen bir belgedir.
Anadolu Sigorta, 2004 yılında
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış olup, bu tarihten itibaren standardın öngördüğü şartlar doğrultusunda bu sistemi uygulamakta ve standardın güncel versiyonları doğrultusunda sürekliliğini sağlamaktadır. Buna ek olarak, müşteri geri bildirimlerinin
ve şikâyetlerinin etkili ve verimli
bir biçimde yönetilmesi ve
şirketlere katma değer sağlaması için dünya çapında kabul görmüş
bir standart olan, ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 2018 yılında kurulmuş ve belgelendirilmiştir.
Belgelendirme için standartların gerekliliklerinin tam karşılanmış olması, sistemin kurum içinde etkin işletilmesi ve bunun bağımsız dış denetçiler tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Denetimlerde, ISO 9001 ve ISO 10002 standartları gerekliliklerine uyumumuz ve faaliyetlerimiz hakkında görüşmeler yapılmakta; EYS (Elektronik Entegre Yönetim Sistemi) üzerinde yer alan dokümanlar gözden geçirilmekte, uygulamalar üzerinden örnek kayıtlar alınarak süreçlerimiz detaylı olarak incelenmektedir.
Şirketimiz, müşteri odaklı
yaklaşımı benimseyen çalışanları ve iş ortakları ile müşteri memnuniyetini sağlama ve sürekli kılma yönünde daima çaba sarf etmektedir. Bu amaçla süreç ve uygulamalarımız güncellenmekte ve iyileştirilmektedir. Uluslararası standartlar doğrultusunda yönetim sistemlerinin işletilmesi ve bunların belgelenmesi, bu çabalarımızın tescili anlamına gelmektedir.
Önümüzdeki dönemde de müşteri ihtiyaçlarına uygun, müşteri şartlarını ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan, zamanında, tam ve doğru hizmeti sunmak; müşteri odaklı, sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen
bir kurum olabilmek amacıyla yönetim sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini ve bu uluslararası belgelendirmelerin sürekliliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Bu amaçlara ulaşmak için desteğini, ilgi ve hassasiyetlerini gösteren tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.
maksimumbiz 37


   37   38   39   40   41