Page 40 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 40

KKTC
Öncülük Görevimiz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sigorta sektörünün hızla gelişmeye başlaması ile Anadolu Sigorta olarak ‘’öncülük görevimiz’’ diyerek Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRSB) faaliyetlerinde yerimizi aldık.
 Tüm bu faaliyetler sırasında Şube Müdürümüz Zafer Dalka’nın tam desteği ve teşviki ile şirketimizi temsil etmenin ayrıcalığını yaşadık. Görevlerimizi gururla yerine getirdik ve getirmeye devam etmekteyiz.
Ada içindeki sigortacılık genel şartlarının hazırlanmasından, faaliyete yeni başlayacak kişilerin eğitimlerine kadar Kıbrıs Şube olarak aktif görevlerde bulunduk. Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile sektöre yeni giriş yapacak
kişilerin KKSRSB tarafından düzenlenen teknik personel eğitimlerinde de aktif rol almaya devam ettik. Böylece şirketimizin kültürünü ve tecrübesini paylaşmış olduk.
KKSRSB çatısı altında oluşturulan kurul, komisyon ve komitelerde üyelik ve başkanlık görevlerini sürdürerek “biz de varız” dedik. Kaza branşı genel şartlarının hazırlanmasında, müdürlüğümüzün çok ciddi düzeyde öncülüğü olmakla birlikte hâlihazırda devam etmekte olan çalışmaların takipçisi olduk.
 Şubemizdeki görev sıralaması aşağıdaki gibidir:
Mehmet Ali Bozkurt:
KKSRSB Denetleme Kurul Üyeliği ve Teknik Personel Kurs Eğitmenliği
Ekrem Yıldız: Teknik Personel Kurs Eğitmenliği Erkan Değirmenci: Oto Hasar Komitesi Başkanlığı Gülşah Özkan Soruş: Faaliyet Raporu Komisyonu Üyeliği
Zafer Satılmış: Yangın Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi Üyeliği Melis Sağlar Tekgüç: Sağlık Sigortaları İnceleme ve Araştırma Komitesi Üyeliği ve Teknik Personel Kurs Eğitmenliği
Emre Latifoğlu: Teknik Personel Kurs Eğitmenliği
  38 maksimumbiz

   38   39   40   41   42