Page 40 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 40

   SOHBET
ve senaryo çalışmalarımız devam ediyor. Diğer faaliyetlerimiz de devam ediyor. Ama ‘Dijitalleşme’ ve onun etkileri bugünlerdeki ana faaliyetimizdir.
Değişimin hız kazandığı dünyanın yeni trendlerinden, Maker Hareketi’ni Türkiye’ye kazandırdınız. Kısaca Maker Hareketi’nin ne olduğundan, dünyada ve Türkiye’de neler yapıldığından bahseder misiniz?
Her insan bir Maker’dır. Yani üreticidir. Her- kes bir şeyler yapar. Yemeğini yapar, kazak örer, bisikletini tamir eder, hobisi vardır, sepet örer, ağaç diker. Çoğu insan böyledir, içgüdüsel olarak böyledir. Mağaradan mega kentlere bu iç güdülerimizle, merakımızla, çalışma azmimizle geldik. Bu şekilde devam edeceğiz. Hoş bugünlerde üreticiden çok tüketici olduk. Şehirde yetişen çocukla- rımız çok korunaklı ortamlarda büyüyor. İnsanların hobilerini icra edecekleri garajları yok ama böyle olmak zorunda değil. Maker Hareketi bunu savunmaktadır. 2014 yılında başladığımızda Türkiye’de hiç Maker atölyesi yoktu. Bugün yüzlerce var. Okullarda, bele- diyelerde, özel ortamlarda, üniversitelerde, şirketlerde. Resmen bir sektör oluştu.
Yeni nesilden oldukça ümitliyim. İçlerinden çalışkan olanlar, meraklı olanlar, yeniliklere açık olanlar, öğrenme hevesi olanlara dünya
Türkiye’nin, dünyanın gidişatını
dert edinmiş bir ekiple, dünyayı ve ülkemizi daha yaşanası bir yer haline nasıl getirebiliriz diye büyük bir heyecanla
çalışıyoruz.
sonuna kadar açık. Oxford parmağınızın ucunda, 3 boyutlu yazıcılar hemen yanı ba- şınızda, dijital tasarım ve kodlama ortamları bulutta. Daha ne olsun. Artık fikri olan her- kes mucit olabilir, girişimci olabilir, isterse dünyayı değiştirebilir. Herkes Maker’dır.
Türkiye’deki yenilikçi faaliyetleriniz Maker ile sınırlı değil. Sosyal sorumluluk faaliyetleriniz arasında, Kalıp Kıran Hareketi ve Gen Hare- keti, Mayıs 2017’den bu yana Türkiye Yapay
Zeka İnisiyatifi bulunuyor. Bu girişimleriniz ve Yapay Zeka Insiyatifi nasıl doğdu? Neler yapıyor?
Maker Hareketi mayası çok güzel tutunca, aynı modelle başka konuları da Türkiye’de gündeme taşıyabilir, tutundurabilir miyiz, diye düşündük. Gelecek açısından genetiğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı Gen Hareketini başlattık. Ancak Türkiye’de bu ekosistem maalesef arzu ettiğimiz şekilde gelişmedi. Şimdilik park ettik, izliyoruz.
Kalıp Kıran Hareketi ile yenilikçi yönetim metotlarını geliştirip, ala turca yönetim yak- laşımlarını dünya gündemini taşıyabilir miyiz diye çabaladık, ancak o hareketimiz de arzu ettiğimiz ivmeyi kazanmadı. Üç yıl peş peşe Yönetim 2.0 konferansları düzenledik, güzel paylaşımlar oldu. Ancak şimdilik onu da park ettik, kısık ateşte bekletiyoruz.
Bunları park etmemizin önemli nedenle- rinden biri de Mayıs 2017’de Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini kurmuş olmamız. O düşün- düğümüzden çok daha hızlı gelişti. İki temel amacı var. Yapay zeka ile ilgili farkındalığı artırmak, ikinci olarak da yapay zeka etra- fında bir ekosistem oluşturmak. Şu an iki amaç doğrultusunda da çok hızlı ve başarılı ilerlediğimizi söyleyebilirim. 40’tan fazla özel sektör şirketi, farklı sektörlerden, Anadolu
  38 MAKSİMUMBİZ
   38   39   40   41   42