Page 51 - TMR_Revista#1_flipbook
P. 51

el NOSTRE RACÓ
#1
Josep María Gómez del Perugia
L’alegria i l’esperança de NADAL, sempre ens uneix
L’alegria i l’esperança de NADAL, sempre ens uneix.
El calendari de l’Advent, la Missa del Gall, els pastorets, el pessebre, els sants Innocents, els Mags, el tió, l’arbre de Nadal, les paneres, l’escudella i la carn d’olla de Nadal, els canelons de Sant Esteve, les nadales, ... formen de la festa més reeixida de l’any, per a petits i grans de la nostra societat.
Quan escorcollem les arrels de les festes nadalenques, -indiscutiblement,- hi trobem una fonda tradició cristiana.
Si més no, creients i no creients ho celebrem de manera ben notòria. Potser uns hi ignoren els signes més significativament cristians i els altres els mostren amb evidència.
No cal dir que per a tots és la gran festa del retrobament amb la família i els amics. Pràcticament ningú celebra “sol” el NADAL. Inclús hi ha ONGs que organitzen la festa per a persones i famílies en risc d’exclusió que no disposen d’allò indispensable per viure amb dignitat.
Pensar de saber d’algú que hagi de passar el nadal sol, ens fa mal de cor i ja voldríem trobar una solució perquè no hagi de viure la festa en solitud.
Quan els creients entrem en l’essència del NADAL esdevé un gran moment d’expressió de la fe. Us proposo compartir el NADAL, a creients i no creients en clau humanitària, per això ne- cessitem sortir potser del tancament de les nostres preocupacions i prendre dos elements fonamentals´que podem compartir amb tothom: l’ALEGRIA i l’ESPERANÇA.
L’ALEGRIA de compartir la festa en convivència i respecte amb tothom, des de la pluralitat i la diversitat, posant en comú la capacitat d’estimar, davant d’una vida on sempre hi tenim perso- nes que ens estimen i persones que estimem, amigues i amics que ens escolten i ens ajuden, ... on lluny de prejudicis no cal etiquetar-hi a ningú.
L’ESPERANÇA de reconèixer que malgrat les nostres limitacions, sempre ens proposem donar un pas més, potser més curt, però ferm i ben donat cap allò que ens il·lusiona, cap a un objectiu. Els creients hi afegim L’ALEGRIA i l’ ESPERANÇA en el Déu de la vida.
Però creients i no creients tenim sempre l’oportunitat d’impulsar-hi l’ALEGRIA i l’ESPERANÇA, que sempre ens ajudaran a estimar-nos més i, per tant, a exercir una convivència més humanit- zada i sensible amb els valors humans, que tan necessita el nostre món.
Sant i Bon Nadal !.
51
gener 2019


   49   50   51   52   53