Page 11 - DIGABUNGKAN
P. 11

PETA KONSEP

                        K3 DALAM PEKERJAAN
                         ELEKTROMEKANIK


                               meliputi
           Keselamatan dan Kesehatan             Peralatan Keselamatan dan
           Kerja (K3) dalam Pekerjaan            Kesehatan Kerja (K3) dalam

              Elektromekanik                Pekerjaan Elektromekanik

                   mempelajari            mempelajari
               Peraturan Keselamatan dan       Alat Pelindung Diri dalam

                Kesehatan Kerja (K3)         Pekerjaan Elektromekanik


               Potensi dan Pengendalian         Peralatan Pemadam

               Bahaya di Tempat Kerja        Kebakaran di Tempat Kerja                                                       x
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16