Page 52 - LiryDram_17-2017
P. 52

Henryk Berlewi, Mechanofaktura, 1924 (replika 1961)
Marek Włodarski, Płyną po niebie, 1931 Marek Włodarski, Wspomnienia z dzieciństwa, 1924
50 LiryDram październik–grudzień 2017
Tytus Czyżewski, Zbójnik, 1917–1918


   50   51   52   53   54