Page 53 - LiryDram_17-2017
P. 53

Stefan Szmaj,Taniec wśród drzew, z cyklu Topole – Cykl II, 1920
Karol Hiller, Kompozycja, ok_1932
październik–grudzień 2017
LiryDram 51
Samuel Cygler,
Scena
z rabinem, z cyklu Dybuk,1924
Stanisław Kubicki , Wieża Babel II, 1918


   51   52   53   54   55