Page 21 - 40_LiryDram_2023
P. 21

 Dobry wiersz
ma
nie płci
 Z Jerzym Jankowskim rozmawia Zbigniew Milewski
 Jerzy, znamy się od dawna, od czasów, gdy byłeś aktywnym członkiem grup poetyckich w latach 90. w dawnym województwie skier- niewickim i można powiedzieć, że byłeś oraz do dzisiaj jesteś współtwórcą życia literackie- go na tym terenie. Aktywnie w nim uczestni- czysz i pełnisz ważną rolę np. jako redaktor naczelny kwartalnika literacko-historycznego „Żyrardowskie Zeszyty Literackie”, organiza- tor i juror turnieju im. Ziemowita Skibińskie- go „Srebrna Szyszka”w Międzyborowie, czy wydarzeń artystycznych np. w Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Skierniewicach, nie tylko o charakterze literackim. Czy mógłbyś powiedzieć, co Cię skłoniło do tej aktywności? Czasy, w których żyjemy są takie, a nie inne. Mam naturę buntownika, chociaż nie jestem cholerykiem, ale ta natura powoduje, że jak mnie coś naprawdę wk...., to się uruchamiam. Zawsze dużo czytałem, często po 2-3 książki naraz. W podstawówce czy liceum praktycznie zawsze byłem w trakcie czytania jakiejś książki.
Było ich kilka jednocześnie, bo czytałem np. coś młodzieżowego typu Nienacki, Szklarscy czy Niziurski, coś ambitniejszego z klasyki i do tego przykładowo coś okołonaukowego z dziedziny np. astronomii, historii czy PSI. Gdy dorosłem i postanowiłem swoje myśli i refleksje przele- wać na papier w postaci wierszy, to zauważy- łem, jakie problemy mają ludzie piszący. Był to początek lat 90., zaczynała się era obrazko- wa, odejście od słowa pisanego, ogólna utrata pozycji przez literaturę, a do tego pojawił się internet. I żeby się zbytnio nie rozgadywać, to powiem krótko: szukałem grup ludzi piszą- cych, bo byli... podobni do mnie; zacząłem organizować konkurs w Międzyborowie, bo ludzie piszący chcą się konfrontować, porów- nywać z innymi; zacząłem robić pismo literac- kie „ŻZL”(wcześniej „Nad Wyraz”w Skierniewi- cach i „Tętno”na Bemowie w Warszawie), bo ludzie piszący chcą mieć miejsca do publika- cji. A ja znałem dużo takich osób, chciałem im pomóc istnieć, rozwijać się, ułatwić wzajemne
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 19
   19   20   21   22   23