Page 55 - 40_LiryDram_2023
P. 55

 od lewej: Bartosz Martyna, Igor Chmielnik, Marek Wawrzkiewicz (prezes Zarządu Głównego ZLP) i Alina Wójcik (fortepian)
  od lewej: Bartosz Martyna, Igor Chmielnik, Grzegorz Trochimczuk (prezes Oddziału Warszawskiego ZLP) i Alina Wójcik (fortepian)
od lewej: Marek Wawrzkiewicz (prezes Zarządu Głównego ZLP), Andrzej Wołosewicz i Zbigniew Milewski
  od lewej: Andrzej Cieślak (prezes Oddziału Olsztyńskiego ZLP), Andrzej Janeczko, Maja Piwońska („Trzeci Oddech Kaczuchy”) i Grzegorz Trochimczuk
od lewej: Andrzej Janeczko i Maja Piwońska („Trzeci Oddech Kaczuchy”)
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 53

   53   54   55   56   57