Page 56 - 40_LiryDram_2023
P. 56

   od lewej: Kinga Rataj i Marek Bazela
promocję i upowszechnianie literatury współ- czesnej – została Ewa Bartkowiak (pseud. lit. Marlena Zynger). Kolejnego dnia festiwalo- wego tj. 14 października br. w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawi- sku nastąpiło ponowne spotkanie z laureata- mi nagród literackich. Prezentacji twórczości nagrodzonych autorów towarzyszył koncert fortepianowy w wykonaniu Krzysztofa Sta- niendy. W jego wykonaniu mogliśmy wysłu- chać trzech utworów Fryderyka Chopina (Po- loneza B-dur op. posth., Preludium Des-dur op. 28 nr 15 Deszczowe i Etiudę c-moll op. 25 nr 12) oraz Ignacego Jana Paderewskiego (Legenda As-dur op. 16 nr 1).
Zaraz po inauguracji festiwalu w auli Domu Literatury odbył się koncert poetycko-muzycz- ny pt. „Dialogi warszawskie” poświęcony 70. rocznicy śmierci Juliana Tuwima i Konstan- tego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wiersze po- etów wyrecytowali Igor Chmielnik i Bartosz Martyna. Oprawę muzyczną stworzyła Alina Wójcik (fortepian). Wyboru tekstów dokonał Marek Wawrzkiewicz
51. Warszawskiej Jesieni Poezji towarzyszyła promocja wydanej na tę okoliczność antolo- gii wierszy pt. „Jaka wielka jest Warszawa” z utworami poetów zrzeszonych w Związku Literatów Polskich. W antologii znalazły się wiersze związane tematycznie z Warszawą. jak również inne w formie „czystej liryki”. Publikację opatrzył wstępem Marek Wawrz- kiewicz, Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Autorskie czytanie wierszy z antologii wraz z panelem krytycznym miało miejsce w auli Domu Literatury 13 paździer- nika o godz. 15.00.
Bardzo interesującym punktem progra- mu okazała się sobotnia sesja krytyczno-li- teracka (14 października br. o godz. 11.00)
 od lewej: Dorota Wasilewska i Julita Kożuszek
 od lewej: Jan Rodzeń (dyrektor Klubu Księgarza), Grzegorz Trochimczuk, Joanna Babiarz oraz Janusz Szot
 Fellows Quartet (Jurek Więckowski – perkusja, Michał Pijewski – instrumenty klawiszowe, Marek „Słoma” Słomiński – gitara, Robert Kuduk – kontrabas)
54 LiryDram lipiec–wrzesień 2023


   54   55   56   57   58