Page 58 - 40_LiryDram_2023
P. 58

   od lewej: Wioletta Perzyk (wokal) i Sławomir Adamko (fortepian)
Marlena Zynger
Nina Putyńska
od lewej: Marlena Zynger, Irena Tetlak i Zbigniew Milewski
zauważyć , że tego samego dnia miał miejsce wernisaż wystawy grafik Andrzeja Janeczko w Domu Literatury.
Natomiast wieczorem 14 października mogli- śmy wysłuchać koncertu Meu Fado w wykona- niu Kingi Rataj (wokal) i Marka Bazeli (forte- pian). Pełnym tęsknoty pieśniom towarzyszyły wiersze najwybitniejszego portugalskiego po- ety XX wieku – Fernando Pessoa, które wy- recytował Andrzej Ferenc. Fado oznacza los, przeznaczenie. W tych nostalgicznych, na- strojowych utworach w wykonaniu Kingi Rataj publiczność mogła odnaleźć wyjątkową inten- sywność doznań, poruszenia i przeżywanych emocji. Przy okazji warto tutaj przypomnieć, że za prawdziwą królową fado uważa się portugal- ską artystkę, urodzoną w 1920 roku – Amalię Rodrigues. Rodrigues często powtarzała „fado to nie coś, co ma być wyśpiewane, fado po pro- stu się przytrafia, jest czymś spontanicznym”. Tego samego wieczoru po koncercie Meu Fa- do uczestnicy festiwalu i miłośnicy jazzu mo- gli wziąć udział w nowoorleańskiej poetycko- -muzycznej uczcie przygotowanej przez zespół „Fellows Quartet” w składzie: Jurek Więckowski (perkusja), Michał Pijewski (instrumenty kla- wiszowe), Marek „Słoma” Słomiński (gitara) oraz Robert Kuduk (kontrabas).
Podczas 51. Warszawskiej Jesieni Poezji nie zabrakło czasu na prezentację nowo przyję- tych członków Oddziału Warszawskiego ZLP: Danuty Bartoszuk, Eweliny Pilawy oraz Mi- rosława Kossakowskiego. Spotkanie z poeta- mi/pisarzami i ich twórczością poprowadziła Irena Tetlak.
Ostatni punkt piątkowego wieczoru 13 paź- dziernika stanowiła Noc Poetów, podczas któ- rej mogłyśmy wysłuchać wierszy przybyłych z całej Polski poetów w ich autorskiej inter- pretacji.
   56 LiryDram lipiec–wrzesień 2023


   56   57   58   59   60