Page 59 - 40_LiryDram_2023
P. 59

  Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Poeci 51. WJP z wizytą w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
  Krzysztof Stanienda
od lewej: Zbigniew Milewski i Agata Kościelna-Ratowska
(dyr. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku)
  od lewej: Zbigniew Milewski i Marlena Zynger
od lewej: Jan Cichocki i Zbigniew Milewski
  Alina i Krzysztof Galasowie
Marlena Zynger
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 57

   57   58   59   60   61