Page 98 - 40_LiryDram_2023
P. 98

 WYBRANE WIERSZE POETÓW Z ODDZIAŁU KIELECKIEGO ZLP
Młode świerki,
coraz wyższe każdego roku,
szukają potrzebnej im wody
w zalanym słońcem kamiennym majestacie.
Świerki dojrzałe,
wytwarzają pełne nasion szyszki,
chcąc zapewnić przetrwanie szumu igieł poruszanych odwiecznym wiatrem nadziei.
Stare świerki czekają na śmierć,
w halnego wichru dzikim wirze,
który zstępuje ze szczytów o poranku, z ponadczasową pieśnią zniszczenia.
Martwe świerki niczym upadli tytani,
leżą pokotem na zboczach,
a ich pnie uwieńczone koronami wykrotów,
śpią niczym dusze, które nie dostały się do nieba.
Anna Zielińska-Brudek
Dwie łzy w podróży
Przyjacielowi Arkadiuszowi Szostakowi
Na początku biała cisza potem czyste słowa, mówią o przyjaźni.
Jak zmierzyć jej głębokość i samych siebie ?
Nam pisane jest trwanie z historią wczoraj, dziś podpowiada jutro,
a każde spojrzenie zostawia ślad
Dwie łzy w podróży niewinny deszcz,
popłakuje ze szczęścia. Wiosennym natchnieniem zamyśla się niebo, otwiera...
96 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
  

   96   97   98   99   100